Potwierdzono aktualność dn.: 08.10.2021 r.Załączniki:

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych
KO.1 ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE ODPADÓW