Potwierdzono aktualność dn.: 10.03.2022 r.Załączniki:

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych
KO.1 ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE ODPADÓW