Potwierdzono aktualność dn.: 11.06.2018 r.

Załączniki:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Karta usług GK-O.22
Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych