W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jelenia Góra

 

Pl. Ratuszowy 58; 58-500 Jelenia Góra

tel. +48 75 754 61 01, lub +48 75 754 62 10
fax +4875 754 62 90

 

 

Adres skrytki ePUAP: /UMJG/SkrytkaESP

NIP 611-238-50-43; REGON 000579431

www.jeleniagora.pl

Wyszukiwarka przetargów

Zamówienie na: Wykonanie opinii biegłego specjalisty w zakresie hydrogeologii i stosunków wodnych, w sprawie zmiany stanu wody na gruncie mogącego mieć wpływ na grunty sąsiednie, spowodowanego zalewaniem wodami działki nr 56/79 AM31 obręb 0060 przy ul. Paderewskiego w Jeleniej Górze
Zamówienie na Wykonanie opinii biegłego specjalisty w zakresie hydrogeologii i stosunków wodnych, w sprawie zmiany stanu wody na gruncie mogącego mieć wpływ na grunty sąsiednie, spowodowanego zalewaniem wodami działki nr 56/79 AM31 obręb 0060 przy ul. Paderewskiego w Jeleniej Górze
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy KS.271.9.2024
Zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia usługi
Wartość zamówienia do 130 000 PLN
Termin składania ofert
Sposób składania ofert W formie papierowej: w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie złożonej do Wydziału Ochrony Środowiska ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra pok. 208 w terminie do dnia 08.03.2024 r. do godz. 11.00
Zamówienie na: Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla działania "Promocja Szlaku Jelonka", realizowanego w ramach projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”.
Zamówienie na Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla działania "Promocja Szlaku Jelonka", realizowanego w ramach projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy PR.271.1.2024
Zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia usługi
Wartość zamówienia do 130 000 PLN
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Opis sposobu składania ofert został opisany w Zapytaniu ofertowym
Zamówienie na: Przeprowadzenie audytów rekompensat należnych Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jeleniej Górze od Miasta Jelenia Góra z tytułu umów wykonawczych: a)o świadczenie usług publicznych na terenie miasta Jelenia Góra z dnia 30.04.2015 r. z uwzględnieniem zawartych w dniach 27.04.2023 r. i 28.04.2023 r. 10-ciu porozumień międzygminnych na świadczenie zadania pn.: Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. b)„Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych zlokalizowanych w Jeleniej Górze, prowadzenie PSZOKa oraz usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania” nr RZ.272.49.2021 zawarta w dniu 31.12.2021 r.”
Zamówienie na Przeprowadzenie audytów rekompensat należnych Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jeleniej Górze od Miasta Jelenia Góra z tytułu umów wykonawczych: a)o świadczenie usług publicznych na terenie miasta Jelenia Góra z dnia 30.04.2015 r. z uwzględnieniem zawartych w dniach 27.04.2023 r. i 28.04.2023 r. 10-ciu porozumień międzygminnych na świadczenie zadania pn.: Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. b)„Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych zlokalizowanych w Jeleniej Górze, prowadzenie PSZOKa oraz usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania” nr RZ.272.49.2021 zawarta w dniu 31.12.2021 r.”
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy KS.271.5.2024
Zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia usługi
Wartość zamówienia do 130 000 PLN
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Stefana Okrzei 10, pokój nr 206, 58-500 Jelenia Góra
Zamówienie na: Zakup opakowań ze szkła (kod odpadu 15 01 07) oraz ich transport do instalacji i zagospodarowanie w okresie od dnia 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r.
Zamówienie na Zakup opakowań ze szkła (kod odpadu 15 01 07) oraz ich transport do instalacji i zagospodarowanie w okresie od dnia 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy KO.262.1.2024
Zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia zapytania ofertowe
Wartość zamówienia do 130 000 PLN
Termin składania ofert
Zamówienie na: Świadczenie usług w zakresie wykonania zadań polegających na sporządzaniu operatów szacunkowych nieruchomości w roku 2024
Zamówienie na Świadczenie usług w zakresie wykonania zadań polegających na sporządzaniu operatów szacunkowych nieruchomości w roku 2024
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy GN.271.1.2024
Zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia usługi
Wartość zamówienia do 130 000 PLN
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Ptasia 2-3, I piętro, pokój 106
Zamówienie na: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie alei Wojska Polskiego, ulicy Sudeckiej i ulicy Wolności w Jeleniej Górze (uchwała nr 648.LXVI.2023 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 24 maja 2023 r.). powierzchnia około 311 ha
Zamówienie na Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie alei Wojska Polskiego, ulicy Sudeckiej i ulicy Wolności w Jeleniej Górze (uchwała nr 648.LXVI.2023 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 24 maja 2023 r.). powierzchnia około 311 ha
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy RAB.271.1.2024
Zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia do 130 000 PLN
Termin składania ofert
Sposób składania ofert oferty należy składać w kancelarii podawczej Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Sudeckiej 29, 58-500 Jelenia Góra (lub w pok. 101 – Sekretariat Wydział Architektury, Urbanistyki i Budownictwa, ul. Ptasia 6a, 58-500 Jelenia Góra)
Zamówienie na: Przeprowadzenie kastracji lub sterylizacji kotów wolno żyjących z terenu Jeleniej Góry
Zamówienie na Przeprowadzenie kastracji lub sterylizacji kotów wolno żyjących z terenu Jeleniej Góry
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy KS.271.2.2024
Zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia zapytania ofertowe
Wartość zamówienia do 130 000 PLN
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Stefana Okrzei 10, pokój nr 206, 58-500 Jelenia Góra
Zamówienie na: Świadczenie usług w zakresie wykonania zadań polegających na sporządzaniu operatów szacunkowych nieruchomości w roku 2024.
Zamówienie na Świadczenie usług w zakresie wykonania zadań polegających na sporządzaniu operatów szacunkowych nieruchomości w roku 2024.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy GN.271.7.2023
Zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia usługi
Wartość zamówienia do 130 000 PLN
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Ptasia 2-3, I piętro, pokój 106
Zamówienie na: sukcesywny zakup paliw: benzyny bezołowiowej PB 95 w ilości do 3000 litrów w roku 2024, sukcesywny zakup oleju napędowego ON w ilości do 6700 litrów w roku 2024. Paliwa niezbędne dla celów eksploatacji samochodów służbowych Urzędu Miasta Jelenia Góra oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta Jelenia Góra.
Zamówienie na sukcesywny zakup paliw: benzyny bezołowiowej PB 95 w ilości do 3000 litrów w roku 2024, sukcesywny zakup oleju napędowego ON w ilości do 6700 litrów w roku 2024. Paliwa niezbędne dla celów eksploatacji samochodów służbowych Urzędu Miasta Jelenia Góra oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta Jelenia Góra.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy OU.271.24.2023.PB
Zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia dostawy
Wartość zamówienia do 130 000 PLN
Termin składania ofert
Sposób składania ofert W formie papierowej: w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie w Urządzie Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra pok.Nr 2 lub 59/60
Zamówienie na: Wykonanie usługi w branży elektrycznej, w zakresie konserwacji i naprawy urządzeń i sieci instalacji elektrycznych w budynkach Urzędu Miasta Jelenia Góra w Jeleniej Górze
Zamówienie na Wykonanie usługi w branży elektrycznej, w zakresie konserwacji i naprawy urządzeń i sieci instalacji elektrycznych w budynkach Urzędu Miasta Jelenia Góra w Jeleniej Górze
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy OU.271.21.2023.PB
Zamawiający Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia usługi
Wartość zamówienia do 130 000 PLN
Termin składania ofert
Sposób składania ofert W formie papierowej: w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie w Urządzie Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra pok.Nr 2 lub 59/60