W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jelenia Góra

 

Pl. Ratuszowy 58; 58-500 Jelenia Góra

tel. +48 75 754 61 01, lub +48 75 754 62 10
fax +4875 754 62 90

 

 

Adres skrytki ePUAP: /UMJG/SkrytkaESP

NIP 611-238-50-43; REGON 000579431

www.jeleniagora.pl

Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr: 0050.2073.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2073.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014
zarządzenie nr: 0050.2075.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2075.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie ustalenia warunków zbywania nieruchomości stanowiących własność Miasta zwolnionych z obowiązku zbycia w drodze przetargu, przeznaczonych na realizację urządzeń infrastruktury technicznej
zarządzenie nr: 0050.2067.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2067.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej złożonych w naborze wniosków na realizację zadania własnego Miasta Jelenia Góra w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
zarządzenie nr: 0050.2070.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2070.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 14 listopada 2014 roku na wykonanie w roku 2015 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi.
zarządzenie nr: 0050.2071.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2071.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 14 listopada 2014 roku na wykonanie w roku 2015 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia – zwalczanie narkomanii.
zarządzenie nr: 0050.2069.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2069.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015-2019 zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
zarządzenie nr: 0050.2068.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2068.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015-2016 zadań publicznych z zakresie pomocy społecznej
zarządzenie nr: 0050.2072.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2072.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży, bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców
zarządzenie nr: 0050.2066.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2066.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
zarządzenie nr: 0050.2064.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2064.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Miasta Jelenia Góra nieposiadającej osobowości prawnej
zarządzenie nr: 0050.2063.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2063.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
zarządzenie nr: 0050.2062.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2062.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
zarządzenie nr: 0050.2060.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2060.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie odwołania powierzenia pełnienia obowiązków Komendanta Straży Miejskiej w Jeleniej Górze
zarządzenie nr: 0050.2065.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2065.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 w zakresie dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych
zarządzenie nr: 0050.2059.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2059.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie powołania komisji do weryfikacji należnej Operatorowi rekompensaty z tytułu świadczenia usług użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
zarządzenie nr: 0050.2058.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2058.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu przewozów osób i bagażu pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego so. Z o.o. w Jeleniej Gorze
zarządzenie nr: 0050.2057.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2057.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.
zarządzenie nr: 0050.2056.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2056.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu obniżek czynszu naliczonego w stosunku do najemcy o niskich dochodach dotyczących lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Jelenia Góra.
zarządzenie nr: 0050.2037.2014.VI
zarządzenie nr 0050.2037.2014.VI
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie w sprawie zasad wdrożenia, monitorowania i ewaluacji Strategii rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014 – 2025
zarządzenie nr: 0050.2024.2014.VI
zarządzenie nr 0050.2024.2014.VI
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta w Jeleniej Górze
Status uchylone