W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jelenia Góra

 

Pl. Ratuszowy 58; 58-500 Jelenia Góra

tel. +48 75 754 61 01, lub +48 75 754 62 10
fax +4875 754 62 90

 

 

Adres skrytki ePUAP: /UMJG/SkrytkaESP

NIP 611-238-50-43; REGON 000579431

www.jeleniagora.pl

Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr: 0050.2085.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2085.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze
zarządzenie nr: 0050.2084.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2084.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze
zarządzenie nr: 0050.2083.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2083.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Muzeum Miejskiego „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej Górze
zarządzenie nr: 0050.2080.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2080.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu rozliczenia kosztów dostarczenia energii zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody uzytkowej".
zarządzenie nr: 0050.2079.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2079.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu rozliczenia kosztów dostarczenia wody i odprowadzania ścieków
zarządzenie nr: 0050.2081.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2081.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie przedłużenia terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. 1 Maja 74
zarządzenie nr: 0050.2078.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2078.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie 0050.1693.2014.VII_z_dnia_18_lutego_2014r._w_sprawie_nadania_"Regulaminu_Organizacyjnego_Urzędu_Miasta_Jelenia_Góra"
zmieniające zarządzenie nr 0050.2078.2014.VII,
zarządzenie nr: 0050.2076.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2076.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków ogłoszonego w dniu 21 listopada 2014 roku na realizacje zadania własnego Miasta Jelenia Góra w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
zarządzenie nr: 0050.2077.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2077.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie w sprawie koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Jelenia Góra
zmieniające zarządzenie nr 0050.1890.2014.VI,
zarządzenie nr: 0050.2074.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2074.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej w celu kasacji składników majątkowych w placówkach prowadzonych przez Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" w Jeleniej Górze
zarządzenie nr: 0050.2073.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2073.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014
zarządzenie nr: 0050.2075.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2075.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie ustalenia warunków zbywania nieruchomości stanowiących własność Miasta zwolnionych z obowiązku zbycia w drodze przetargu, przeznaczonych na realizację urządzeń infrastruktury technicznej
zarządzenie nr: 0050.2067.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2067.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej złożonych w naborze wniosków na realizację zadania własnego Miasta Jelenia Góra w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
zarządzenie nr: 0050.2070.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2070.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 14 listopada 2014 roku na wykonanie w roku 2015 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi.
zarządzenie nr: 0050.2071.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2071.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 14 listopada 2014 roku na wykonanie w roku 2015 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia – zwalczanie narkomanii.
zarządzenie nr: 0050.2069.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2069.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015-2019 zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
zarządzenie nr: 0050.2068.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2068.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015-2016 zadań publicznych z zakresie pomocy społecznej
zarządzenie nr: 0050.2072.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2072.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży, bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców
zarządzenie nr: 0050.2066.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2066.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
zarządzenie nr: 0050.2064.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2064.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Miasta Jelenia Góra nieposiadającej osobowości prawnej
zarządzenie nr: 0050.2063.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2063.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
zarządzenie nr: 0050.2062.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2062.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
zarządzenie nr: 0050.2060.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2060.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie odwołania powierzenia pełnienia obowiązków Komendanta Straży Miejskiej w Jeleniej Górze
zarządzenie nr: 0050.2065.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2065.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 w zakresie dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych
zarządzenie nr: 0050.2059.2014.VII
zarządzenie nr 0050.2059.2014.VII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie powołania komisji do weryfikacji należnej Operatorowi rekompensaty z tytułu świadczenia usług użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.