W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jelenia Góra

 

Pl. Ratuszowy 58; 58-500 Jelenia Góra

tel. +48 75 754 61 01, lub +48 75 754 62 10
fax +4875 754 62 90

 

 

Adres skrytki ePUAP: /UMJG/SkrytkaESP

NIP 611-238-50-43; REGON 000579431

www.jeleniagora.pl

Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr: 0050.2279.2024.VIII
zarządzenie nr 0050.2279.2024.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie zmian budżetu Miasta na 2024 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.2277.2024.VIII
zarządzenie nr 0050.2277.2024.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Jeleniej Górze w budynku przy ul. Armii Krajowej nr 20 wraz ze sprzedażą udziału w gruncie związanego z tym lokalem, w drodze przetargu nieograniczonego.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.2278.2024.VIII
zarządzenie nr 0050.2278.2024.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie zmian budżetu Miasta na 2024 rok
zarządzenie nr: 0050.2275.2024.VIII
zarządzenie nr 0050.2275.2024.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.2274.2024.VIII
zarządzenie nr 0050.2274.2024.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - opieka wytchnieniowa - edycja 2024 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.2276.2024.VIII
zarządzenie nr 0050.2276.2024.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. powołania stałej komisji do likwidacji zużytego sprzętu biurowego, sprzętu elektronicznego i komputerowego oraz wartości niematerialnych i prawnych Urzędu Miasta Jelenia Góra.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.2271.2024.VIII
zarządzenie nr 0050.2271.2024.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Książęcej 2 w Jeleniej Górze wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej, w drodze przetargu nieograniczonego.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.2270.2024.VIII
zarządzenie nr 0050.2270.2024.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w rejonie ulic Konstytucji 3 Maja/Legnickiej w Jeleniej Górze, na poprawę stanu zagospodarowania przyległej nieruchomości - w drodze bezprzetargowej.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.2269.2024.VIII
zarządzenie nr 0050.2269.2024.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie zmian budżetu Miasta na 2024 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.2273.2024.VIII
zarządzenie nr 0050.2273.2024.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.2272.2024.VIII
zarządzenie nr 0050.2272.2024.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie udzielenia nieoprocentowanych pożyczek długoterminowych
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.2267.2024.VIII
zarządzenie nr 0050.2267.2024.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie wykwaterowania do lokali zamiennych lokatorów z budynków wytypowanych do wykwaterowania na 2024 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.2268.2024.VIII
zarządzenie nr 0050.2268.2024.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu zagospodarowania nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ulicy Rzymskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.2266.2024.VIII
zarządzenie nr 0050.2266.2024.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie przedłużenia terminu zagospodarowania nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ulicy Nowowiejskiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.2265.2024.VIII
zarządzenie nr 0050.2265.2024.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w Jeleniej Górze wraz ze sprzedażą udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z tymi lokalami.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.2264.2024.VIII
zarządzenie nr 0050.2264.2024.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na osiedlu Zabobrze w Jeleniej Górze
zarządzenie nr: 0050.2263.2024.VIII
zarządzenie nr 0050.2263.2024.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Bronisława Czecha i Kamiennogórskiej w Jeleniej Górze
zarządzenie nr: 0050.2259.2024.VIII
zarządzenie nr 0050.2259.2024.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.2258.2024.VIII
zarządzenie nr 0050.2258.2024.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 16 lutego 2024 roku na realizację w 2024 roku zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz jeleniogórskich rodzin w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego zleconego do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działalności pożytku publicznego.
zarządzenie nr: 0050.2262.2024.VIII
zarządzenie nr 0050.2262.2024.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie zatwierdzenia wykazów osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu w 2024 roku
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.2260.2024.VIII
zarządzenie nr 0050.2260.2024.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ulicy Juliusza Słowackiego - w drodze przetargu ograniczonego
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.2261.2024.VIII
zarządzenie nr 0050.2261.2024.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego: realizacja streetworkingu w środowisku młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.2257.2024.VIII
zarządzenie nr 0050.2257.2024.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy i wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w ramach planu finansowego tego rachunku za 2023 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.2256.2024.VIII
zarządzenie nr 0050.2256.2024.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Jelenia Góra, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia za 2023 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.2254.2024.VIII
zarządzenie nr 0050.2254.2024.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie zmian budżetu Miasta na 2024 rok
Status obowiązujące