W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jelenia Góra

 

Pl. Ratuszowy 58; 58-500 Jelenia Góra

tel. +48 75 754 61 01, lub +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59

 

 

Adres skrytki ePUAP: /UMJG/SkrytkaESP

NIP 611-238-50-43; REGON 000579431

www.jeleniagora.pl

Zarządzenie nr 0050.1639.2022.VIII

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia
w sprawie powołania Sądu Konkursowego do konkursu architektonicznego na koncepcję zagospodarowania byłego targowiska Flora w Jeleniej Górze
Status obowiązujące

​ZARZĄDZENIE NR 0050.1639.2022.VIII
​PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
​z dnia 16 listopada 2022 r.w sprawie powołania Sądu Konkursowego do konkursu architektonicznego na koncepcję zagospodarowania byłego targowiska Flora w Jeleniej Górze

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 z późn. zm.) oraz art. 335 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuję Sąd Konkursowy do realizacji zadań związanych z konkursem architektonicznym na zagospodarowanie byłego targowiska Flora w Jeleniej Górze w składzie:

1) Aleksandra Wasilkowska - Przewodnicząca Sądu Konkursowego

2) Sylwia Bajor - Zastępca Przewodniczącej Sądu Konkursowego

3) Łukasz Pancewicz - Sędzia Referent

4) Urszula Forczek-Brataniec – Członkini Sądu Konkursowego

5) Piotr Górka – Członek Sądu Konkursowego

6) Renata Kwiatek – Członkini Sądu Konkursowego

7) Julian Wajenerowski – Członek Sądu Konkursowego

2. Na Sekretarza Sądu Konkursowego powołuję Panią Monikę Arczyńską. Na Zastępcę Sekretarza powołuję Panią Monikę Kardyś.

§ 2

Sąd Konkursowy, o którym mowa w § 1 ust.1 działa na podstawie Regulaminu konkursu na zagospodarowanie byłego targowiska Flora w Jeleniej Górze, zwanego dalej "Regulaminem", ogłoszonym na platformie zakupowej oraz zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, w tym realizuje zadania określone w załączniku Z1.3 do Regulaminu, stanowiącym Regulamin pracy Sądu Konkursowego.

§ 3

Sąd Konkursowy może zasięgać opinii ekspertów, biegłych i konsultantów w specjalnościach związanych z tematem konkursu.

§ 4

Pracami Sądu Konkursowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 kieruje Przewodniczący Sądu Konkursowego, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego Sądu Konkursowego – Zastępca Przewodniczącego.

§ 5

Sąd Konkursowy dokonuje oceny prac konkursowych na posiedzeniach zamkniętych, zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie.

§ 6

Przebieg posiedzeń Sądu Konkursowego jest protokołowany.

§ 7

Sąd Konkursowy w zakresie zadań, o których mowa w § 2 oraz w art. 336 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych jest niezależny.

§ 8

Do członków Sądu Konkursowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 56 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 9

1. Nadzór nad Sądem Konkursowym w zakresie zgodności konkursu z przepisami ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych sprawuje Prezydent Miasta Jeleniej Góry.

2. Zatwierdzenia rozstrzygnięcia konkursu lub unieważnienia konkursu dokonuje Prezydent Miasta Jeleniej Góry.

3. Prezydent Miasta Jeleniej Góry może odwołać ze składu Sądu Konkursowego jego członka w wyniku naruszenia przez niego obowiązków wynikających z Regulaminu lub przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 10

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Sądu Konkursowego oraz Naczelnik Wydziału Architektury, Urbanistyki i Budownictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załączniki

Powiadom znajomego