Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Statystyki oglądalności BIP od dnia 29.09.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Praca 153685
Dane podstawowe 89317
Oferty nieruchomości 37751
Wydziały Urzędu Miasta 28223
Godziny pracy 18467
Kierownictwo urzędu 9700
Podatek od nieruchomości na rok 2017, stawki i obowiązujące formularze 9160
Konta bankowe 8829
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta 8441
Informacje podstawowe, stawki na rok 2016 i obowiązujące formularze 7500
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jelenia Góra 6528
Wydziały Urzędu 6158
Budżet 5485
Skargi i wnioski 5247
Opracowania planistyczne 5089
IZP-Z.271.17.2017 4898
WYBORY PREZYDENTA RP 2015 4331
Podatek od nieruchomości na rok 2018,stawki i obowiązujące formularze 3286
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 2726
Informacje podstawowe,stawki na lata 2016-2018,formularze 2113
WYBORY DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015 R. 2102
ds. wydzierżawiania nieruchomości Miasta 2063
Oliwer Kubicki 2054
2015 1858
ds. obsługi kancelaryjnej 1854
Uchwała nr 245.XXXIV.2016 1820
Zgłoszenia budowy realizowanej na podstawie projektu budowlanego - 2015 1717
Zawiła Marcin - Prezydent Miasta 1716
Procedura odbioru pojazdu zatrzymanego na terenie Miasta Jelenia Góra. 1663
Podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-5 ustawy o systemie oświaty 1629
Uchwała Budżetowa Miasta Jeleniej Góry na rok 2015 1577
ds. ewidencji dochodów gminy z tytułu podatków i opłat 1564
Statut 1551
WYBORY DO RADY JEDNOSTKI POMOCNICZEJ "UZDROWISKO CIEPLICE" 1509
Informacje podstawowe i stawki na rok 2017 i rok 2018 1501
Łużniak Jerzy - Pierwszy Zastepca Prezydenta Miasta 1435
ds. obsługi rachunków bankowych 1417
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 1344
Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze- zadanie I - odcinek od skrzyżowania z ul. W. Pola do przejazdu kolejowego Jelenia Góra - Wrocław - część II - roboty budowlane 1300
Dzika Mirosława - Sekretarz Miasta 1293
Rejestr instytucji kultury Miasta Jelenia Góra 1284
IZP-Z.271.07.2016 1283
ds. ewidencji pozostałych niepodatkowych dochodów Urzędu Miasta 1223
Informacje podstawowe i stawki 1221
ds. wydawania praw jazdy 1211
ds. planowania budżetowego i analiz 1193
ds. planowania budżetowego i analiz 1176
ds. informacji i dowodów osobistych 1118
IZP-Z.271.34.2015 1118
Zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy prawa miejscowego 1094
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Jeleniej Góry 22239
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Naczelnego Teatru im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze 1319
Lokale do remontu - luty 2016 964
Lokale do remontu - wrzesień 2017 r. 959
Lokale do remontu - marzec 2017 956
Oferta lokali do remontu - rozstrzygnięcie MAJ 2015 955
Zarządzenie nr 0050.418.2015.VII 896
Lokale do remontu - wrzesień/październik 2017 r. - rozstrzygnięcie 861
Lokale do remontu - styczeń 2018 r. 817
Lokale do remontu - czerwiec 2017 r. 810
Zarządzenie nr 0050.800.2016.VII 794
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 757
Lokale do remontu - wrzesień 2016 728
Zarządzenie nr 0050.281.2015.VII 712
Lokale do remontu - wrzesień 2015 702
Zarządzenie nr 0050.691.2016.VII 700
Lokale do remontu - kwiecień 2017 r. - rozstrzygnięcie 695
Lokale do remontu - styczeń 2017 693
Ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra 686
Lokale do remontu - rozstrzygnięcie luty 2017 r. 683
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Książnicy Karkonoskiej 660
Dotacje na zabytki w 2015 roku - II nabór wniosków 643
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert-"Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego" 642
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze 641
Zarządzenie nr 0050.512.2016.VII 627
Lokale do remontu - rozstrzygnięcie 626
Lokale użytkowe - oferty czerwiec 2015 r. 626
Lokale do remontu - czerwiec 2017 r. - rozstrzygnięcie 614
124.2015.VII 613
Lokale do remontu - wyciąg z dnia 21.10.2016 r. 611
Lokale do remontu - wyciąg z dnia 17.06.2016 r. 603
Oferta lokali do remontu - czerwiec 2015 r. 603
Zarządzenie nr 0050.262.2015.VII 597
Zarządzenie nr 0050.64.2015.VII 597
Zarządzenie nr 0050.290.2015.VII 588
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki „Nowe Cieplice” w Jeleniej Górze 582
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o procedurze wyłonienia przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry. 581
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Muzeum Miejskiego "Dom Gerharta Hauptmanna" w Jeleniej Górze 571
Lokale do remontu - listopad 2016 560
Zarządzenie nr 0050.138.2015.VII 559
Zarządzenie nr 0050.630.2016.VII 556
Lokale do remontu - rozstrzygnięcie 554
Lokale do remontu - wyciąg z dnia 20.12.2016 r. 550
Lokale do remontu - listopad 2015 547
Zarządzenie nr 0050.225.2015.VII 539
Zarządzenie nr 0050.662.2016.VII 533
Zarządzenie nr 0050.521.2016.VII 531
Lokale do remontu - maj 2016 525
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi 522
Ogłoszenie o przetargu na lokale użytkowe marzec 2015 r. 522
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Radni 27816
Skład Komisji Rady Miejskiej 6594
terminy posiedzeń 4531
Wniosek w sprawie postawienia znaku drogowego przy ul. M.Sobieskiej 3122
XI sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry w dniu 9 czerwca 2015r. 2566
Komisje - terminy posiedzeń 1107
KONSULTACJE SPOŁECZNE 849
Dyżury radnych 828
X Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 19.05.2015r. 510
XXII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 26.01.2016r. i 28.01.2016r. 505
Harmonogram sesji 470
VI Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 24.02.2015r. 442
Uchwała nr 63.IX.2015 436
XLI sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 16.05.2017 r. 417
XV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 13.10.2015r. 415
Uchwała nr 167.XXIV.2016 408
XX Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 15.12.2015r. 404
IX Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 21.04.2015r. 403
XII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 30.06.2015r. 397
XXIV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 23.02.2016r. 397
Uchwała nr 290.XL.2017 393
VIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 17.03.2015r. 381
XXVIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 16.05.2016r. 380
XXX Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 28.06.2016r. 372
Uchwała nr 117.XV.2015 370
VII sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry -27.02.2015r. 370
Uchwała nr 25.V.2015 363
Uchwała nr 168.XXIV.2016 360
Uchwała nr 60.IX.2015 358
Uroczysta sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 30.10.2015r. 355
XVIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 24.11.2015r. 353
Uchwała nr 41.VII.2015 352
XIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 08.09.2015r. 352
XL Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry 350
XVI Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 27.10.2015r. - na wniosek Prezydenta Miasta 350
XXXIV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 8.11.2016r. 347
V Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 30.01.2015r. 344
XXXVII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 24.01.2017r. - na wniosek Prezydenta Miasta 343
XLV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 28.11.2017r. 333
Uchwała nr 19.IV.2015 328
Druk 20.2015 Projekt uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 326
druk 219.2017 projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe 325
Uchwała nr 55.VIII.2015 325
Uchwała nr 13.III.2014 318
Druk 9.2014 Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Jelenia Góra. 314
Uchwała nr 42.VII.2015 314
Uchwała nr 103.XII.2015 311
Uchwała nr 70.IX.2015 311
XXXII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 4.10.2016r. 311
druk 60.2015 projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 308
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Spółki z udziałem Miasta Jelenia Góra 4735
sekretarka 1155
asystent rodziny 780
referent ds. kadr 584
kierowca autobusowy 334
kasjer-sprzedawca 239
inspektor nadzoru 238
starsza księgowa 215
Dyrektor Muzeum Miejskigo 211
dozorca 182
konserwator 144
główny księgowy 140
Dyrektor Muzeum 135
sprzątaczka 49

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij