Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Statystyki oglądalności BIP od dnia 29.09.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Praca 172077
Dane podstawowe 97805
Oferty nieruchomości 42832
Wydziały Urzędu Miasta 34835
Godziny pracy 24423
Kierownictwo 11060
Konta bankowe 9983
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta 9740
Podatek od nieruchomości na rok 2017, stawki i obowiązujące formularze 9600
Informacje podstawowe, stawki na rok 2016 i obowiązujące formularze 7657
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jelenia Góra 6696
Wydziały Urzędu 6505
Opracowania planistyczne 6307
Budżet 6286
Skargi i wnioski 5954
Podatki i opłaty lokalne 5773
IZP-Z.271.17.2017 5364
Podatek od nieruchomości na rok 2018,stawki i obowiązujące formularze 5048
WYBORY PREZYDENTA RP 2015 4427
Oliwer Kubicki 3070
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 2914
Informacje podstawowe,stawki na lata 2016-2018,formularze 2362
ds. wydzierżawiania nieruchomości Miasta 2197
WYBORY DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015 R. 2180
Uchwała nr 245.XXXIV.2016 2115
Statut 2088
ds. obsługi kancelaryjnej 2087
2015 2076
Zawiła Marcin - Prezydent Miasta 2060
Informacje podstawowe i stawki na rok 2017 i rok 2018 2037
Podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-5 ustawy o systemie oświaty 2020
Procedura odbioru pojazdu zatrzymanego na terenie Miasta Jelenia Góra. 1914
Zgłoszenia budowy realizowanej na podstawie projektu budowlanego - 2015 1856
Łużniak Jerzy - Pierwszy Zastepca Prezydenta Miasta 1819
Informacje podstawowe i stawki 1732
ds. ewidencji dochodów gminy z tytułu podatków i opłat 1686
Uchwała Budżetowa Miasta Jeleniej Góry na rok 2015 1661
WYBORY DO RADY JEDNOSTKI POMOCNICZEJ "UZDROWISKO CIEPLICE" 1597
ds. obsługi rachunków bankowych 1556
Dzika Mirosława - Sekretarz Miasta 1542
Rejestr instytucji kultury Miasta Jelenia Góra 1441
Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze- zadanie I - odcinek od skrzyżowania z ul. W. Pola do przejazdu kolejowego Jelenia Góra - Wrocław - część II - roboty budowlane 1433
ds. dowodów osobistych 1432
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 1428
ds. ewidencji pozostałych niepodatkowych dochodów Urzędu Miasta 1359
IZP-Z.271.07.2016 1358
ds. wydawania praw jazdy 1356
Domagała Paweł 1336
ds. planowania budżetowego i analiz 1312
Zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy prawa miejscowego 1227
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Jeleniej Góry 24218
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Naczelnego Teatru im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze 1465
Oferta lokali do remontu - rozstrzygnięcie MAJ 2015 1062
Lokale do remontu - wrzesień 2017 r. 1045
Lokale do remontu - luty 2016 1023
Lokale do remontu - marzec 2017 1018
Zarządzenie nr 0050.800.2016.VII 973
Zarządzenie nr 0050.418.2015.VII 951
Lokale do remontu - wrzesień/październik 2017 r. - rozstrzygnięcie 946
Lokale do remontu - styczeń 2018 r. 940
Lokale do remontu - czerwiec 2017 r. 893
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 822
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Muzeum Miejskiego "Dom Gerharta Hauptmanna" w Jeleniej Górze 805
Zarządzenie nr 0050.281.2015.VII 802
Ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra 791
Lokale do remontu - wrzesień 2016 790
Zarządzenie nr 0050.691.2016.VII 770
Lokale do remontu - kwiecień 2017 r. - rozstrzygnięcie 763
Lokale do remontu - wrzesień 2015 762
Lokale do remontu - rozstrzygnięcie luty 2017 r. 760
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Książnicy Karkonoskiej 758
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze 758
Lokale do remontu - styczeń 2017 754
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert-"Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego" 736
Lokale użytkowe - oferty czerwiec 2015 r. 717
Zarządzenie nr 0050.1299.2018.VII 701
Lokale do remontu - luty 2018 r. - rozstrzygnięcie 700
Dotacje na zabytki w 2015 roku - II nabór wniosków 697
Lokale do remontu - czerwiec 2017 r. - rozstrzygnięcie 693
Oferta lokali do remontu - czerwiec 2015 r. 686
Zarządzenie nr 0050.512.2016.VII 685
Lokale do remontu - rozstrzygnięcie 682
124.2015.VII 681
Lokale do remontu - wyciąg z dnia 21.10.2016 r. 673
Zarządzenie nr 0050.64.2015.VII 673
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki „Nowe Cieplice” w Jeleniej Górze 660
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Muzeum Miejskiego "Dom Gerharta Hauptmanna" w Jeleniej Górze 656
Zarządzenie nr 0050.262.2015.VII 651
Lokale do remontu - wyciąg z dnia 17.06.2016 r. 649
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o procedurze wyłonienia przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry. 649
Zarządzenie nr 0050.290.2015.VII 646
Zarządzenie nr 0050.662.2016.VII 644
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi 642
Lokale do remontu - rozstrzygnięcie 640
Lokale do remontu - listopad 2016 631
Zarządzenie nr 0050.630.2016.VII 625
Lokale do remontu - wyciąg z dnia 20.12.2016 r. 621
Lokale do remontu - listopad 2015 619
Zarządzenie nr 0050.138.2015.VII 618
Zarządzenie nr 0050.521.2016.VII 603
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Radni 30481
Skład Komisji Rady Miejskiej 7449
terminy posiedzeń 5392
Wniosek w sprawie postawienia znaku drogowego przy ul. M.Sobieskiej 3860
KONSULTACJE SPOŁECZNE 1227
Komisje - terminy posiedzeń 1175
Dyżury radnych 1053
X Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 19.05.2015r. 575
XXII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 26.01.2016r. i 28.01.2016r. 572
VI Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 24.02.2015r. 528
XLI sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 16.05.2017 r. 520
XX Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 15.12.2015r. 501
Uchwała nr 63.IX.2015 498
Uchwała nr 290.XL.2017 482
XV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 13.10.2015r. 480
XXIV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 23.02.2016r. 478
Uchwała nr 167.XXIV.2016 468
IX Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 21.04.2015r. 466
XII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 30.06.2015r. 456
Uchwała nr 25.V.2015 449
XXVIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 16.05.2016r. 447
VIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 17.03.2015r. 439
Uchwała nr 60.IX.2015 437
VII sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry -27.02.2015r. 436
XXX Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 28.06.2016r. 435
Uchwała nr 41.VII.2015 432
XVI Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 27.10.2015r. - na wniosek Prezydenta Miasta 432
XXXIV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 8.11.2016r. 432
Uchwała nr 168.XXIV.2016 429
Uroczysta sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 30.10.2015r. 427
Uchwała nr 117.XV.2015 424
XIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 08.09.2015r. 422
XVIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 24.11.2015r. 414
Druk 20.2015 Projekt uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 413
XL Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry 412
XLV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 28.11.2017r. 404
Uchwała nr 19.IV.2015 403
XXXVII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 24.01.2017r. - na wniosek Prezydenta Miasta 402
V Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 30.01.2015r. 400
XXXII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 4.10.2016r. 398
Uchwała nr 13.III.2014 391
druk 219.2017 projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe 389
Uchwała nr 103.XII.2015 389
Uchwała nr 42.VII.2015 389
Uchwała nr 55.VIII.2015 389
druk 60.2015 projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 387
Druk 9.2014 Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Jelenia Góra. 387
II sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 04.12.2014 r. 375
Uchwała nr 70.IX.2015 369
XLIV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 17.10.2017r. 363
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Spółki z udziałem Miasta Jelenia Góra 5400
sekretarka 1356
asystent rodziny 887
referent 758
samodzielny referent ds. praktyk uczniowskich 714
referent ds. kadr 686
stanowisko ds. obsługi sekretariatu 558
kierownik gospodarczy 456
kierowca autobusowy 398
indendent 376
stanowisko ds. rozliczeń 367
stanowisko ds. zamówień publicznych 359
kasjer-sprzedawca 334
starsza księgowa 329
inspektor nadzoru 309
Dyrektor Muzeum Miejskigo 274
główny księgowy 271
Dyrektor Muzeum 259
inspektor nadzoru 256
dozorca 248
Dyrektor Muzeum 246
konserwator 240
inspektor 228
główny księgowy 219
główny księgowy 218
specjalista ds. informatycznych i promocji 190
główny księgowy 183
kontroler biletów 164
nauczyciel doradztwa zawodowego 123
pokojowa 109
główny księgowy 84
nauczyciel etyki 50
blacharz-lakiernik 47
nauczyciel języka polskiego 43
nauczyciel przyrody 29

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij