Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Statystyki oglądalności BIP od dnia 29.09.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Praca 217946
Oferty nieruchomości 60985
Godziny pracy 37959
Kierownictwo 16155
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta 14466
Konta bankowe 12834
Podatek od nieruchomości na rok 2018,stawki i obowiązujące formularze 10766
Podatki i opłaty lokalne 10693
Podatek od nieruchomości na rok 2017, stawki i obowiązujące formularze 10218
Opracowania planistyczne 9153
Budżet 8844
Informacje podstawowe, stawki na rok 2016 i obowiązujące formularze 8149
Skargi i wnioski 8005
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jelenia Góra 7250
IZP-Z.271.17.2017 6258
WYBORY PREZYDENTA RP 2015 5121
Oliwer Kubicki 4752
Podatek od nieruchomości na rok 2019, stawki i obowiązujące formularze 4734
Łużniak Jerzy - Prezydent Miasta Jeleniej Góry 3984
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 3893
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 3755
Informacje podstawowe 3500
Statut 3454
Informacje podstawowe i stawki 3366
Stawki podatku o środków transportowych za 2016-2018 3098
Uchwała nr 245.XXXIV.2016 3097
Zawiła Marcin - Prezydent Miasta 2888
Podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-5 ustawy o systemie oświaty 2877
Procedura odbioru pojazdu zatrzymanego na terenie Miasta Jelenia Góra oraz wykaz nieodebranych pojazdów 2859
2015 2808
IZP-Z.271.2.2019 2630
WYBORY DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015 R. 2400
Zamówienia w trybie z wolnej ręki - IN HOUSE 2298
Dzika Mirosława 2285
Zgłoszenia budowy realizowanej na podstawie projektu budowlanego - 2015 2269
Domagała Paweł 2185
Rejestr instytucji kultury Miasta Jelenia Góra 1931
Uchwała Budżetowa Miasta Jeleniej Góry na rok 2015 1930
IZP-Z.271.07.2016 1811
IZP-Z.271.60.2018 1807
Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze- zadanie I - odcinek od skrzyżowania z ul. W. Pola do przejazdu kolejowego Jelenia Góra - Wrocław - część II - roboty budowlane 1794
Ireneusz Łojek 1712
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 1710
Strategia rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2025 1692
Zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy prawa miejscowego 1678
Konrad Sikora 1642
Informacje podstawowe ,stawki i formularze za lata ubiegłe 1613
Rejestr - wykaz wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 1600
Wniosek o wydanie zaświadczenia i opłaty 1561
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1547
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Jeleniej Góry 31879
OFERTA LOKALI DO REMONTU 2481
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Naczelnego Teatru im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze 2040
Zarządzenie nr 0050.83.2019.VIII 1575
Zarządzenie nr 0050.800.2016.VII 1388
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Muzeum Miejskiego "Dom Gerharta Hauptmanna" w Jeleniej Górze 1357
Oferta lokali do remontu - rozstrzygnięcie MAJ 2015 1351
Zarządzenie nr 0050.1299.2018.VII 1350
Lokale do remontu - wrzesień 2017 r. 1278
Lokale do remontu - luty 2016 1259
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze 1257
Lokale do remontu - styczeń 2018 r. 1206
Lokale do remontu - czerwiec 2017 r. 1201
Lokale do remontu - marzec 2017 1198
Zarządzenie nr 0050.418.2015.VII 1186
Lokale do remontu - wrzesień/październik 2017 r. - rozstrzygnięcie 1175
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert-"Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego" 1174
Ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra 1159
Zarządzenie nr 0050.1078.2017.VII 1155
124.2015.VII 1154
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 1126
Lokale do remontu - rozstrzygnięcie luty 2017 r. 1092
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Książnicy Karkonoskiej 1078
Zarządzenie nr 0050.281.2015.VII 1078
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Muzeum Miejskiego "Dom Gerharta Hauptmanna" w Jeleniej Górze 1076
Lokale do remontu - czerwiec 2018 r. - rozstrzygnięcie 1060
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi 1054
Lokale do remontu - wrzesień 2016 1038
Lokale do remontu - wrzesień 2015 1032
Lokale do remontu - kwiecień 2017 r. - rozstrzygnięcie 1008
Zarządzenie nr 0050.662.2016.VII 1007
Lokale użytkowe - oferty czerwiec 2015 r. 998
Zarządzenie nr 0050.691.2016.VII 993
Lokale do remontu - listopad 2015 976
Zarządzenie nr 0050.262.2015.VII 976
Lokale do remontu - czerwiec 2017 r. - rozstrzygnięcie 970
Zarządzenie nr 0050.290.2015.VII 968
Lokale do remontu - wyciąg z dnia 17.06.2016 r. 962
Zarządzenie nr 0050.512.2016.VII 960
Oferta lokali do remontu - czerwiec 2015 r. 953
Lokale do remontu - rozstrzygnięcie 950
Zarządzenie nr 0050.1599.2018.VII 946
Lokale do remontu - styczeń 2017 942
Lokale do remontu - luty 2018 r. - rozstrzygnięcie 934
Lokale do remontu - wyciąg z dnia 21.10.2016 r. 930
Zarządzenie nr 0050.1362.2018.VII 922
Zarządzenie nr 0050.138.2015.VII 922
Ogłoszenie o przetargu na lokale użytkowe marzec 2015 r. 912
Lokale do remontu - rozstrzygnięcie 893
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o procedurze wyłonienia przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry. 891
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Radni 34090
Skład Komisji Rady Miejskiej 8519
terminy posiedzeń 6410
Wniosek w sprawie postawienia znaku drogowego przy ul. M.Sobieskiej 5725
Skład Rady 5028
Terminy posiedzeń 1944
KONSULTACJE SPOŁECZNE 1820
Dyżury radnych 1698
Komisje - terminy posiedzeń 1392
Konsultacje społeczne 1291
druk 365.2018 projekt uchwały w sprawie podziału Miasta Jelenia Góra na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 1144
Komisje Rady 1001
X Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 19.05.2015r. 919
XXII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 26.01.2016r. i 28.01.2016r. 847
XXX Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 28.06.2016r. 826
XLI sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 16.05.2017 r. 817
XV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 13.10.2015r. 805
Uchwała nr 290.XL.2017 777
IX Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 21.04.2015r. 768
XX Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 15.12.2015r. 767
XII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 30.06.2015r. 763
Uchwała nr 63.IX.2015 759
XIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 08.09.2015r. 751
VI Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 24.02.2015r. 750
XVIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 24.11.2015r. 739
VII sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry -27.02.2015r. 735
Druk 20.2015 Projekt uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 731
XVI Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 27.10.2015r. - na wniosek Prezydenta Miasta 726
XXVIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 16.05.2016r. 720
XXIV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 23.02.2016r. 719
Druk 9.2014 Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Jelenia Góra. 718
XXXVII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 24.01.2017r. - na wniosek Prezydenta Miasta 703
XXXIV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 8.11.2016r. 701
Uchwała nr 25.V.2015 696
XLV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 28.11.2017r. 684
XL Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry 682
Uchwała nr 168.XXIV.2016 681
Uchwała nr 42.VII.2015 681
Uchwała nr 167.XXIV.2016 680
V Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 30.01.2015r. 678
Uchwała nr 41.VII.2015 676
II sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 04.12.2014 r. 670
Uroczysta sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 30.10.2015r. 661
Uchwała nr 19.IV.2015 656
VIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 17.03.2015r. 654
XLIV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 17.10.2017r. 654
Uchwała nr 60.IX.2015 650
Uchwała nr 117.XV.2015 628
XXXII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 4.10.2016r. 625
druk 219.2017 projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe 620
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Spółki z udziałem Miasta Jelenia Góra 7882
specjalista do spraw pracowniczych 1075
ds. administracyjnych 986
Referent do spraw administracyjnych 1/2 etatu 701
ds. promocji i organizacji imprez 672
inspektor w Dziale Świadczeń Pomocy Społecznej 617
ds. administracyjno – kadrowych 1/2 etatu 600
2 stanowiska strażnika - aplikanta 573
Komendant Straży Miejskiej w Jeleniej Górze 571
ds. kadr 502
operator kamer monitoringu miejskiego 494
Specjalista ds. płac 468
nauczyciel doradztwa zawodowego 445
główny księgowy 435
Pomoc nauczyciela 1/2 etatu 423
specjalista ds. zamówień publicznych 414
Starszy księgowy 414
inspektor 395
wychowawca świetlicy 392
pracownik socjalny -7 etatów 386
Główny księgowy 366
inspektor ds. oświetlenia ulicznego 355
2 stanowiska ds. utrzymania, realizacji i nadzoru urządzeń oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej 343
woźna 323
stanowisko strażnika - aplikanta 313
sprzątaczka 312
nauczyciel języka polskiego 302
nauczyciel wychowania przedszkolnego 284
pomoc kuchenna- 1 etat 283
specjalista w Dziale Inżynierii Ruchu 282
główny księgowy 279
Główny księgowy 279
pedagog specjalny - asystent ucznia 279
Główny księgowy 267
terapeuta zajęciowy 262
robotnik gospodarczy 257
Specjalista ds. informatycznych i promocji 246
Główny księgowy 241
Główny księgowy 229
Nauczyciel języka polskiego 228
pracownik socjalny 221
sprzątaczka 7/8 etatu 207
Główny księgowy 198
nauczyciel przyrody 185
nauczyciel etyki 178
Główna księgowa 173
nauczyciel historii 156
pokojowa 144
stanowisko strażnika - aplikanta 136
nauczyciel przyrody 133

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij