Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Statystyki oglądalności BIP od dnia 29.09.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Praca 163384
Dane podstawowe 93867
Oferty nieruchomości 40580
Wydziały Urzędu Miasta 31780
Godziny pracy 21450
Kierownictwo urzędu 10456
Konta bankowe 9481
Podatek od nieruchomości na rok 2017, stawki i obowiązujące formularze 9450
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta 9137
Informacje podstawowe, stawki na rok 2016 i obowiązujące formularze 7599
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jelenia Góra 6614
Wydziały Urzędu 6367
Budżet 5939
Skargi i wnioski 5653
Opracowania planistyczne 5648
IZP-Z.271.17.2017 5169
WYBORY PREZYDENTA RP 2015 4383
Podatek od nieruchomości na rok 2018,stawki i obowiązujące formularze 4229
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 2821
Oliwer Kubicki 2759
Informacje podstawowe,stawki na lata 2016-2018,formularze 2272
WYBORY DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015 R. 2143
ds. wydzierżawiania nieruchomości Miasta 2133
ds. obsługi kancelaryjnej 1969
2015 1967
Uchwała nr 245.XXXIV.2016 1967
Zawiła Marcin - Prezydent Miasta 1900
Podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-5 ustawy o systemie oświaty 1895
Statut 1832
Procedura odbioru pojazdu zatrzymanego na terenie Miasta Jelenia Góra. 1811
Informacje podstawowe i stawki na rok 2017 i rok 2018 1806
Zgłoszenia budowy realizowanej na podstawie projektu budowlanego - 2015 1781
ds. ewidencji dochodów gminy z tytułu podatków i opłat 1634
Łużniak Jerzy - Pierwszy Zastepca Prezydenta Miasta 1628
Uchwała Budżetowa Miasta Jeleniej Góry na rok 2015 1620
WYBORY DO RADY JEDNOSTKI POMOCNICZEJ "UZDROWISKO CIEPLICE" 1554
ds. obsługi rachunków bankowych 1494
Informacje podstawowe i stawki 1478
Dzika Mirosława - Sekretarz Miasta 1436
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 1395
Rejestr instytucji kultury Miasta Jelenia Góra 1372
Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze- zadanie I - odcinek od skrzyżowania z ul. W. Pola do przejazdu kolejowego Jelenia Góra - Wrocław - część II - roboty budowlane 1368
IZP-Z.271.07.2016 1324
ds. wydawania praw jazdy 1302
ds. ewidencji pozostałych niepodatkowych dochodów Urzędu Miasta 1293
ds. informacji i dowodów osobistych 1256
ds. planowania budżetowego i analiz 1254
ds. dowodów osobistych 1244
Domagała Paweł 1223
Zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy prawa miejscowego 1173
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Jeleniej Góry 23298
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Naczelnego Teatru im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze 1397
Oferta lokali do remontu - rozstrzygnięcie MAJ 2015 1022
Lokale do remontu - wrzesień 2017 r. 1010
Lokale do remontu - luty 2016 1002
Lokale do remontu - marzec 2017 999
Zarządzenie nr 0050.418.2015.VII 929
Lokale do remontu - wrzesień/październik 2017 r. - rozstrzygnięcie 910
Lokale do remontu - styczeń 2018 r. 903
Zarządzenie nr 0050.800.2016.VII 871
Lokale do remontu - czerwiec 2017 r. 857
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 793
Lokale do remontu - wrzesień 2016 762
Zarządzenie nr 0050.281.2015.VII 756
Zarządzenie nr 0050.691.2016.VII 738
Ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra 737
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Muzeum Miejskiego "Dom Gerharta Hauptmanna" w Jeleniej Górze 736
Lokale do remontu - wrzesień 2015 734
Lokale do remontu - styczeń 2017 733
Lokale do remontu - kwiecień 2017 r. - rozstrzygnięcie 730
Lokale do remontu - rozstrzygnięcie luty 2017 r. 720
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Książnicy Karkonoskiej 714
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze 692
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert-"Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego" 687
Dotacje na zabytki w 2015 roku - II nabór wniosków 681
Lokale użytkowe - oferty czerwiec 2015 r. 676
Zarządzenie nr 0050.512.2016.VII 660
Lokale do remontu - rozstrzygnięcie 657
Lokale do remontu - czerwiec 2017 r. - rozstrzygnięcie 653
Lokale do remontu - luty 2018 r. - rozstrzygnięcie 653
124.2015.VII 650
Oferta lokali do remontu - czerwiec 2015 r. 648
Lokale do remontu - wyciąg z dnia 21.10.2016 r. 647
Zarządzenie nr 0050.1299.2018.VII 642
Zarządzenie nr 0050.64.2015.VII 638
Zarządzenie nr 0050.262.2015.VII 628
Lokale do remontu - wyciąg z dnia 17.06.2016 r. 627
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki „Nowe Cieplice” w Jeleniej Górze 627
Zarządzenie nr 0050.290.2015.VII 619
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o procedurze wyłonienia przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry. 617
Lokale do remontu - listopad 2016 606
Lokale do remontu - rozstrzygnięcie 597
Lokale do remontu - wyciąg z dnia 20.12.2016 r. 593
Zarządzenie nr 0050.138.2015.VII 593
Zarządzenie nr 0050.662.2016.VII 591
Zarządzenie nr 0050.630.2016.VII 589
Lokale do remontu - listopad 2015 584
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi 584
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Muzeum Miejskiego "Dom Gerharta Hauptmanna" w Jeleniej Górze 577
Zarządzenie nr 0050.521.2016.VII 573
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Radni 29369
Skład Komisji Rady Miejskiej 7031
terminy posiedzeń 4972
Wniosek w sprawie postawienia znaku drogowego przy ul. M.Sobieskiej 3519
Komisje - terminy posiedzeń 1144
KONSULTACJE SPOŁECZNE 1058
Dyżury radnych 954
X Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 19.05.2015r. 546
XXII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 26.01.2016r. i 28.01.2016r. 546
VI Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 24.02.2015r. 482
XLI sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 16.05.2017 r. 477
Uchwała nr 63.IX.2015 471
XX Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 15.12.2015r. 464
XV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 13.10.2015r. 454
Uchwała nr 290.XL.2017 453
Uchwała nr 167.XXIV.2016 439
IX Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 21.04.2015r. 437
XXIV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 23.02.2016r. 437
XII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 30.06.2015r. 431
XXVIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 16.05.2016r. 418
VIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 17.03.2015r. 413
Uchwała nr 25.V.2015 412
XXX Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 28.06.2016r. 408
VII sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry -27.02.2015r. 404
Uchwała nr 117.XV.2015 402
Uchwała nr 60.IX.2015 401
XXXIV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 8.11.2016r. 398
XVI Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 27.10.2015r. - na wniosek Prezydenta Miasta 397
Uroczysta sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 30.10.2015r. 395
Uchwała nr 168.XXIV.2016 394
Uchwała nr 41.VII.2015 394
XIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 08.09.2015r. 390
XVIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 24.11.2015r. 390
XL Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry 389
XLV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 28.11.2017r. 381
V Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 30.01.2015r. 377
Druk 20.2015 Projekt uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 376
XXXVII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 24.01.2017r. - na wniosek Prezydenta Miasta 373
Uchwała nr 19.IV.2015 367
Uchwała nr 55.VIII.2015 363
XXXII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 4.10.2016r. 363
druk 219.2017 projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe 360
Uchwała nr 13.III.2014 360
druk 60.2015 projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 357
Uchwała nr 42.VII.2015 355
Druk 9.2014 Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Jelenia Góra. 353
Uchwała nr 103.XII.2015 351
Uchwała nr 70.IX.2015 339
II sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 04.12.2014 r. 333
XLIV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 17.10.2017r. 323
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Spółki z udziałem Miasta Jelenia Góra 5071
sekretarka 1294
asystent rodziny 837
referent ds. kadr 656
samodzielny referent ds. praktyk uczniowskich 566
specjalista ds. administracyjnych i programowych 403
kierowca autobusowy 372
kierownik gospodarczy 368
kasjer-sprzedawca 304
starsza księgowa 303
inspektor nadzoru 291
główny księgowy 255
Dyrektor Muzeum Miejskigo 249
Dyrektor Muzeum 228
dozorca 222
inspektor nadzoru 215
konserwator 200
Dyrektor Muzeum 159
główny księgowy 147
główny księgowy 147
starsza księgowa 145
kontroler biletów 120
specjalista ds. informatycznych i promocji 38
blacharz-lakiernik 36

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij