Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Statystyki oglądalności BIP od dnia 29.09.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Praca 181468
Oferty nieruchomości 45486
Wydziały Urzędu Miasta 38215
Godziny pracy 27272
Kierownictwo 11752
Konta bankowe 10455
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta 10317
Podatek od nieruchomości na rok 2017, stawki i obowiązujące formularze 9730
Informacje podstawowe, stawki na rok 2016 i obowiązujące formularze 7766
Opracowania planistyczne 6826
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jelenia Góra 6743
Wydziały Urzędu 6690
Budżet 6605
Podatki i opłaty lokalne 6358
Skargi i wnioski 6238
Podatek od nieruchomości na rok 2018,stawki i obowiązujące formularze 5787
IZP-Z.271.17.2017 5495
WYBORY PREZYDENTA RP 2015 4483
Oliwer Kubicki 3737
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 3023
Informacje podstawowe,stawki na lata 2016-2018,formularze 2456
Informacje podstawowe i stawki na rok 2017 i rok 2018 2325
ds. wydzierżawiania nieruchomości Miasta 2320
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 2317
Statut 2286
Uchwała nr 245.XXXIV.2016 2275
Zawiła Marcin - Prezydent Miasta 2214
WYBORY DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015 R. 2201
ds. obsługi kancelaryjnej 2194
Podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-5 ustawy o systemie oświaty 2161
2015 2155
Łużniak Jerzy - Pierwszy Zastepca Prezydenta Miasta 2125
Informacje podstawowe i stawki 2059
Procedura odbioru pojazdu zatrzymanego na terenie Miasta Jelenia Góra. 2012
Zgłoszenia budowy realizowanej na podstawie projektu budowlanego - 2015 1922
ds. ewidencji dochodów gminy z tytułu podatków i opłat 1764
Uchwała Budżetowa Miasta Jeleniej Góry na rok 2015 1705
WYBORY DO RADY JEDNOSTKI POMOCNICZEJ "UZDROWISKO CIEPLICE" 1652
Dzika Mirosława - Sekretarz Miasta 1639
ds. obsługi rachunków bankowych 1593
Rejestr instytucji kultury Miasta Jelenia Góra 1504
Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze- zadanie I - odcinek od skrzyżowania z ul. W. Pola do przejazdu kolejowego Jelenia Góra - Wrocław - część II - roboty budowlane 1475
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 1471
Domagała Paweł 1446
ds. wydawania praw jazdy 1424
ds. ewidencji pozostałych niepodatkowych dochodów Urzędu Miasta 1417
IZP-Z.271.07.2016 1408
ds. planowania budżetowego i analiz 1374
Zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy prawa miejscowego 1275
Zamówienia w trybie z wolnej ręki - IN HOUSE 1258
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Jeleniej Góry 25233
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Naczelnego Teatru im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze 1517
Oferta lokali do remontu - rozstrzygnięcie MAJ 2015 1115
Lokale do remontu - wrzesień 2017 r. 1072
Lokale do remontu - luty 2016 1066
Zarządzenie nr 0050.800.2016.VII 1032
Lokale do remontu - marzec 2017 1030
Lokale do remontu - wrzesień/październik 2017 r. - rozstrzygnięcie 975
Zarządzenie nr 0050.418.2015.VII 974
Lokale do remontu - styczeń 2018 r. 967
Lokale do remontu - czerwiec 2017 r. 916
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Muzeum Miejskiego "Dom Gerharta Hauptmanna" w Jeleniej Górze 868
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 863
Lokale do remontu - rozstrzygnięcie luty 2017 r. 854
Ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra 839
Zarządzenie nr 0050.281.2015.VII 833
Lokale do remontu - wrzesień 2016 826
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert-"Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego" 813
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze 806
Lokale do remontu - wrzesień 2015 804
Lokale do remontu - kwiecień 2017 r. - rozstrzygnięcie 790
Zarządzenie nr 0050.691.2016.VII 787
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Książnicy Karkonoskiej 785
124.2015.VII 776
Lokale do remontu - styczeń 2017 762
Lokale do remontu - czerwiec 2018 r. - rozstrzygnięcie 760
Lokale użytkowe - oferty czerwiec 2015 r. 752
Lokale do remontu - luty 2018 r. - rozstrzygnięcie 741
Lokale do remontu - wyciąg z dnia 17.06.2016 r. 739
Zarządzenie nr 0050.1299.2018.VII 735
Lokale do remontu - listopad 2015 731
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Muzeum Miejskiego "Dom Gerharta Hauptmanna" w Jeleniej Górze 717
Zarządzenie nr 0050.512.2016.VII 713
Oferta lokali do remontu - czerwiec 2015 r. 712
Lokale do remontu - czerwiec 2017 r. - rozstrzygnięcie 709
Dotacje na zabytki w 2015 roku - II nabór wniosków 708
Lokale do remontu - rozstrzygnięcie 703
Lokale do remontu - wyciąg z dnia 21.10.2016 r. 697
Zarządzenie nr 0050.64.2015.VII 690
Zarządzenie nr 0050.138.2015.VII 686
Zarządzenie nr 0050.662.2016.VII 685
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki „Nowe Cieplice” w Jeleniej Górze 682
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o procedurze wyłonienia przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry. 679
Zarządzenie nr 0050.262.2015.VII 677
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi 671
Lokale do remontu - rozstrzygnięcie 659
Zarządzenie nr 0050.290.2015.VII 658
Lokale do remontu - listopad 2016 649
Lokale do remontu - wyciąg z dnia 20.12.2016 r. 649
Zarządzenie nr 0050.630.2016.VII 647
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Radni 31166
Skład Komisji Rady Miejskiej 7688
terminy posiedzeń 5604
Wniosek w sprawie postawienia znaku drogowego przy ul. M.Sobieskiej 4221
KONSULTACJE SPOŁECZNE 1321
Komisje - terminy posiedzeń 1191
Dyżury radnych 1144
X Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 19.05.2015r. 633
XXII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 26.01.2016r. i 28.01.2016r. 614
XXX Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 28.06.2016r. 587
XLI sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 16.05.2017 r. 548
VI Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 24.02.2015r. 546
XII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 30.06.2015r. 543
Uchwała nr 290.XL.2017 529
Uchwała nr 63.IX.2015 529
XX Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 15.12.2015r. 522
XV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 13.10.2015r. 509
IX Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 21.04.2015r. 507
XXIV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 23.02.2016r. 507
Uchwała nr 167.XXIV.2016 490
XIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 08.09.2015r. 479
XXVIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 16.05.2016r. 476
XVIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 24.11.2015r. 475
XXXIV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 8.11.2016r. 474
VII sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry -27.02.2015r. 467
Uchwała nr 42.VII.2015 466
Uchwała nr 25.V.2015 465
XVI Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 27.10.2015r. - na wniosek Prezydenta Miasta 463
VIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 17.03.2015r. 462
Uchwała nr 60.IX.2015 460
XLV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 28.11.2017r. 460
Uchwała nr 168.XXIV.2016 458
Uroczysta sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 30.10.2015r. 458
Uchwała nr 41.VII.2015 456
Uchwała nr 117.XV.2015 452
V Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 30.01.2015r. 446
Druk 20.2015 Projekt uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 442
Druk 9.2014 Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Jelenia Góra. 438
XL Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry 436
XXXVII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 24.01.2017r. - na wniosek Prezydenta Miasta 422
Uchwała nr 19.IV.2015 420
XXXII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 4.10.2016r. 418
druk 219.2017 projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe 409
Uchwała nr 13.III.2014 408
druk 60.2015 projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 404
Uchwała nr 103.XII.2015 404
Uchwała nr 55.VIII.2015 401
II sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 04.12.2014 r. 400
XLIV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 17.10.2017r. 399
Uchwała nr 70.IX.2015 387
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Spółki z udziałem Miasta Jelenia Góra 5760
specjalista do spraw pracowniczych 762
inspektor w Dziale Świadczeń Pomocy Społecznej 458
kierowca autobusowy 435
Dyrektor Muzeum 297
główny księgowy 277
Specjalista ds. płac 261
specjalista ds. informatycznych i promocji 260
nauczyciel doradztwa zawodowego 232
wychowawca świetlicy 205
woźna 191
kontroler biletów 190
główny księgowy 179
Starszy księgowy 129
sprzątaczka 122
inspektor 118
nauczyciel języka polskiego 116
Pomoc nauczyciela 1/2 etatu 106
pedagog specjalny - asystent ucznia 91
nauczyciel etyki 85
nauczyciel przyrody 80
blacharz-lakiernik 74
specjalista ds. zamówień publicznych 63
nauczyciel historii 48
specjalista w Dziale Inżynierii Ruchu 43
pokojowa 40
nauczyciel przyrody 38
kucharz 29

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij