Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Statystyki oglądalności BIP od dnia 29.09.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Praca 227472
Oferty nieruchomości 63879
Godziny pracy 40327
Kierownictwo 16970
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta 15168
Konta bankowe 13368
Podatki i opłaty lokalne 11464
Opracowania planistyczne 9335
Budżet 9328
Skargi i wnioski 8385
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jelenia Góra 7322
IZP-Z.271.17.2017 6345
Informacje podstawowe i formularze 5492
WYBORY PREZYDENTA RP 2015 5207
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 4868
Oliwer Kubicki 4855
Łużniak Jerzy - Prezydent Miasta Jeleniej Góry 4136
Informacje podstawowe 4036
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 3885
Statut 3667
Informacje podstawowe i stawki 3561
Uchwała nr 245.XXXIV.2016 3213
Procedura odbioru pojazdu zatrzymanego na terenie Miasta Jelenia Góra oraz wykaz nieodebranych pojazdów 3007
Zawiła Marcin 2973
Podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-5 ustawy o systemie oświaty 2966
2015 2908
IZP-Z.271.2.2019 2703
Zamówienia w trybie z wolnej ręki - IN HOUSE 2480
WYBORY DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015 R. 2428
Dzika Mirosława 2351
Domagała Paweł 2320
Zgłoszenia budowy realizowanej na podstawie projektu budowlanego - 2015 2310
Rejestr instytucji kultury Miasta Jelenia Góra 2001
Uchwała Budżetowa Miasta Jeleniej Góry na rok 2015 1956
IZP-Z.271.07.2016 1865
IZP-Z.271.60.2018 1856
Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze- zadanie I - odcinek od skrzyżowania z ul. W. Pola do przejazdu kolejowego Jelenia Góra - Wrocław - część II - roboty budowlane 1825
Ireneusz Łojek 1779
Strategia rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2025 1776
Konrad Sikora 1773
Zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy prawa miejscowego 1760
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 1751
Wniosek o wydanie zaświadczenia i opłaty 1696
Rejestr - wykaz wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 1662
Informacje podstawowe ,stawki i formularze za lata ubiegłe 1659
Informacje podstawowe i formularze 1650
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1638
Zawiadomienia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 1638
IZP-Z.271.6.2018 1569
IZP-Z.271.34.2015 1556
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Jeleniej Góry 33515
OFERTA LOKALI DO REMONTU 3198
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Naczelnego Teatru im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze 2103
Zarządzenie nr 0050.83.2019.VIII 1708
Zarządzenie nr 0050.800.2016.VII 1434
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Muzeum Miejskiego "Dom Gerharta Hauptmanna" w Jeleniej Górze 1409
Zarządzenie nr 0050.1299.2018.VII 1406
Oferta lokali do remontu - rozstrzygnięcie MAJ 2015 1389
Lokale do remontu - wrzesień 2017 r. 1309
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze 1306
Lokale do remontu - luty 2016 1290
Lokale do remontu - czerwiec 2017 r. 1238
Lokale do remontu - styczeń 2018 r. 1232
Lokale do remontu - marzec 2017 1230
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert-"Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego" 1222
Zarządzenie nr 0050.418.2015.VII 1211
Lokale do remontu - wrzesień/październik 2017 r. - rozstrzygnięcie 1204
Zarządzenie nr 0050.1078.2017.VII 1200
Ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra 1195
124.2015.VII 1193
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 1153
Lokale do remontu - rozstrzygnięcie luty 2017 r. 1120
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Muzeum Miejskiego "Dom Gerharta Hauptmanna" w Jeleniej Górze 1120
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Książnicy Karkonoskiej 1112
Zarządzenie nr 0050.281.2015.VII 1108
Lokale do remontu - czerwiec 2018 r. - rozstrzygnięcie 1101
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi 1097
Lokale do remontu - wrzesień 2016 1077
Lokale do remontu - wrzesień 2015 1062
Zarządzenie nr 0050.662.2016.VII 1059
Zarządzenie nr 0050.175.2019.VIII 1055
Zarządzenie nr 0050.134.2019.VIII 1043
Lokale do remontu - kwiecień 2017 r. - rozstrzygnięcie 1042
Lokale użytkowe - oferty czerwiec 2015 r. 1023
Zarządzenie nr 0050.262.2015.VII 1018
Zarządzenie nr 0050.691.2016.VII 1016
Lokale do remontu - listopad 2015 1014
Zarządzenie nr 0050.290.2015.VII 1007
Lokale do remontu - czerwiec 2017 r. - rozstrzygnięcie 1002
Zarządzenie nr 0050.1599.2018.VII 997
Zarządzenie nr 0050.512.2016.VII 995
Lokale do remontu - wyciąg z dnia 17.06.2016 r. 992
Oferta lokali do remontu - czerwiec 2015 r. 983
Lokale do remontu - rozstrzygnięcie 980
Lokale do remontu - styczeń 2017 971
Zarządzenie nr 0050.1362.2018.VII 969
Lokale do remontu - wyciąg z dnia 21.10.2016 r. 966
Zarządzenie nr 0050.138.2015.VII 963
Lokale do remontu - luty 2018 r. - rozstrzygnięcie 958
Ogłoszenie o przetargu na lokale użytkowe marzec 2015 r. 946
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Radni 34353
Skład Komisji Rady Miejskiej 8596
terminy posiedzeń 6451
Skład Rady 6173
Wniosek w sprawie postawienia znaku drogowego przy ul. M.Sobieskiej 6075
Terminy posiedzeń 2457
KONSULTACJE SPOŁECZNE 1889
Dyżury radnych 1756
Konsultacje społeczne 1477
Komisje - terminy posiedzeń 1435
druk 365.2018 projekt uchwały w sprawie podziału Miasta Jelenia Góra na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 1179
Komisje Rady 1163
X Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 19.05.2015r. 952
XXII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 26.01.2016r. i 28.01.2016r. 873
XXX Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 28.06.2016r. 857
XLI sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 16.05.2017 r. 847
XV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 13.10.2015r. 833
Uchwała nr 290.XL.2017 818
IX Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 21.04.2015r. 802
XII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 30.06.2015r. 796
XX Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 15.12.2015r. 794
Uchwała nr 63.IX.2015 786
XIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 08.09.2015r. 785
VII sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry -27.02.2015r. 779
Druk 20.2015 Projekt uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 771
VI Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 24.02.2015r. 770
XVIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 24.11.2015r. 768
XVI Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 27.10.2015r. - na wniosek Prezydenta Miasta 759
Druk 9.2014 Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Jelenia Góra. 750
XXVIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 16.05.2016r. 750
XXIV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 23.02.2016r. 742
XXXVII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 24.01.2017r. - na wniosek Prezydenta Miasta 736
XXXIV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 8.11.2016r. 733
Uchwała nr 25.V.2015 723
XL Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry 709
XLV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 28.11.2017r. 709
Uchwała nr 168.XXIV.2016 708
Uchwała nr 42.VII.2015 708
Uchwała nr 41.VII.2015 706
Uchwała nr 167.XXIV.2016 704
V Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 30.01.2015r. 702
II sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 04.12.2014 r. 698
Uchwała nr 19.IV.2015 695
XLIV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 17.10.2017r. 685
Uroczysta sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 30.10.2015r. 681
VIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 17.03.2015r. 677
Uchwała nr 60.IX.2015 676
Uchwała nr 117.XV.2015 660
druk 219.2017 projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe 650
XXXII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 4.10.2016r. 650
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Spółki z udziałem Miasta Jelenia Góra 8243
specjalista do spraw pracowniczych 1107
ds. administracyjnych 1036
Referent do spraw administracyjnych 1/2 etatu 754
ds. promocji i organizacji imprez 711
Komendant Straży Miejskiej w Jeleniej Górze 665
ds. administracyjno – kadrowych 1/2 etatu 639
inspektor w Dziale Świadczeń Pomocy Społecznej 638
2 stanowiska strażnika - aplikanta 599
Specjalista ds. płac 540
operator kamer monitoringu miejskiego 531
ds. kadr 529
Specjalista ds. płac 497
nauczyciel doradztwa zawodowego 473
samodzielny referent ds. księgowości 469
główny księgowy 464
Pomoc nauczyciela 1/2 etatu 460
Starszy księgowy 439
specjalista ds. zamówień publicznych 433
pracownik socjalny -7 etatów 426
inspektor 423
wychowawca świetlicy 423
Główny księgowy 391
inspektor ds. oświetlenia ulicznego 382
2 stanowiska ds. utrzymania, realizacji i nadzoru urządzeń oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej 375
woźna 343
stanowisko strażnika - aplikanta 337
nauczyciel języka polskiego 333
nauczyciel wychowania przedszkolnego 331
sprzątaczka 331
specjalista ds. administracyjnych i programowych 329
kierownik gospodarczy 315
Główna księgowa 310
pedagog specjalny - asystent ucznia 305
pomoc kuchenna- 1 etat 305
Główny księgowy 304
specjalista w Dziale Inżynierii Ruchu 299
główny księgowy 295
terapeuta zajęciowy 295
instruktor ds. kulturalno-oświatowych 293
Główny księgowy 287
stanowisko strażnika - aplikanta 281
Główny księgowy 280
pracownik socjalny 280
robotnik gospodarczy 280
Specjalista ds. informatycznych i promocji 275
Nauczyciel języka polskiego 268
Główny księgowy 262
specjalista w Dziale Utrzymania Pasa Drogowego 253
Specjalista ds. informatycznych i promocji 235

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij