Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Statystyki oglądalności BIP od dnia 29.09.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Praca 237517
Oferty nieruchomości 66629
Godziny pracy 42716
Kierownictwo 17709
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta 15875
Konta bankowe 13938
Podatki i opłaty lokalne 12310
Budżet 9769
Opracowania planistyczne 9507
Skargi i wnioski 8724
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jelenia Góra 7362
IZP-Z.271.17.2017 6429
Informacje podstawowe i formularze 6171
WYBORY PREZYDENTA RP 2015 5242
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 5170
Oliwer Kubicki 4960
Informacje podstawowe 4692
Łużniak Jerzy - Prezydent Miasta Jeleniej Góry 4238
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 4004
Statut 3956
Informacje podstawowe i stawki 3785
Uchwała nr 245.XXXIV.2016 3302
Procedura odbioru pojazdu zatrzymanego na terenie Miasta Jelenia Góra oraz wykaz nieodebranych pojazdów 3185
Zawiła Marcin 3049
Podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-5 ustawy o systemie oświaty 3039
2015 3032
IZP-Z.271.2.2019 2747
Zamówienia w trybie z wolnej ręki - IN HOUSE 2726
WYBORY DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015 R. 2459
Domagała Paweł 2399
Dzika Mirosława 2399
Zgłoszenia budowy realizowanej na podstawie projektu budowlanego - 2015 2352
Zawiadomienia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2081
Rejestr instytucji kultury Miasta Jelenia Góra 2066
Uchwała Budżetowa Miasta Jeleniej Góry na rok 2015 1976
Konrad Sikora 1910
IZP-Z.271.07.2016 1896
IZP-Z.271.60.2018 1886
Wniosek o wydanie zaświadczenia i opłaty 1863
Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze- zadanie I - odcinek od skrzyżowania z ul. W. Pola do przejazdu kolejowego Jelenia Góra - Wrocław - część II - roboty budowlane 1852
Informacje podstawowe i formularze 1839
Strategia rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2025 1834
Ireneusz Łojek 1823
Zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy prawa miejscowego 1817
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1780
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 1776
Rejestr - wykaz wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 1723
Informacje podstawowe ,stawki i formularze za lata ubiegłe 1689
IZP-Z.271.6.2018 1615
IZP-Z.271.34.2017 1583
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Jeleniej Góry 34901
OFERTA LOKALI DO REMONTU 3816
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Naczelnego Teatru im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze 2148
Zarządzenie nr 0050.83.2019.VIII 1819
Zarządzenie nr 0050.800.2016.VII 1479
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Muzeum Miejskiego "Dom Gerharta Hauptmanna" w Jeleniej Górze 1451
Zarządzenie nr 0050.1299.2018.VII 1446
Oferta lokali do remontu - rozstrzygnięcie MAJ 2015 1417
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze 1339
Lokale do remontu - wrzesień 2017 r. 1331
Lokale do remontu - luty 2016 1309
Lokale do remontu - czerwiec 2017 r. 1260
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert-"Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego" 1257
Lokale do remontu - styczeń 2018 r. 1253
Lokale do remontu - marzec 2017 1250
Zarządzenie nr 0050.134.2019.VIII 1245
Zarządzenie nr 0050.418.2015.VII 1233
Ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra 1230
Lokale do remontu - wrzesień/październik 2017 r. - rozstrzygnięcie 1227
124.2015.VII 1226
Zarządzenie nr 0050.1078.2017.VII 1226
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 1173
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Muzeum Miejskiego "Dom Gerharta Hauptmanna" w Jeleniej Górze 1154
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Książnicy Karkonoskiej 1146
Lokale do remontu - rozstrzygnięcie luty 2017 r. 1139
Zarządzenie nr 0050.281.2015.VII 1136
Lokale do remontu - czerwiec 2018 r. - rozstrzygnięcie 1118
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi 1118
Zarządzenie nr 0050.662.2016.VII 1103
Lokale do remontu - wrzesień 2016 1100
Lokale do remontu - wrzesień 2015 1086
Zarządzenie nr 0050.175.2019.VIII 1079
Lokale do remontu - kwiecień 2017 r. - rozstrzygnięcie 1060
Zarządzenie nr 0050.262.2015.VII 1052
Lokale użytkowe - oferty czerwiec 2015 r. 1044
Zarządzenie nr 0050.1599.2018.VII 1044
Lokale do remontu - listopad 2015 1034
Zarządzenie nr 0050.691.2016.VII 1034
Zarządzenie nr 0050.290.2015.VII 1033
Zarządzenie nr 0050.512.2016.VII 1030
Lokale do remontu - czerwiec 2017 r. - rozstrzygnięcie 1027
Lokale do remontu - wyciąg z dnia 17.06.2016 r. 1009
Oferta lokali do remontu - czerwiec 2015 r. 1008
Lokale do remontu - rozstrzygnięcie 1004
Zarządzenie nr 0050.138.2015.VII 1002
Zarządzenie nr 0050.1362.2018.VII 995
Lokale do remontu - wyciąg z dnia 21.10.2016 r. 992
Lokale do remontu - styczeń 2017 989
Lokale do remontu - luty 2018 r. - rozstrzygnięcie 984
Ogłoszenie o przetargu na lokale użytkowe marzec 2015 r. 970
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Radni 34740
Skład Komisji Rady Miejskiej 8658
Skład Rady 7015
terminy posiedzeń 6466
Wniosek w sprawie postawienia znaku drogowego przy ul. M.Sobieskiej 6445
Terminy posiedzeń 2872
KONSULTACJE SPOŁECZNE 1945
Dyżury radnych 1805
Konsultacje społeczne 1669
Komisje - terminy posiedzeń 1469
Komisje Rady 1285
druk 365.2018 projekt uchwały w sprawie podziału Miasta Jelenia Góra na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 1216
X Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 19.05.2015r. 980
XXII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 26.01.2016r. i 28.01.2016r. 897
XLI sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 16.05.2017 r. 876
XXX Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 28.06.2016r. 876
XV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 13.10.2015r. 858
Uchwała nr 290.XL.2017 847
IX Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 21.04.2015r. 824
XII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 30.06.2015r. 823
XX Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 15.12.2015r. 821
XIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 08.09.2015r. 814
VII sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry -27.02.2015r. 805
Uchwała nr 63.IX.2015 798
Druk 20.2015 Projekt uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 793
XVIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 24.11.2015r. 793
VI Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 24.02.2015r. 784
XVI Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 27.10.2015r. - na wniosek Prezydenta Miasta 782
XXVIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 16.05.2016r. 771
Druk 9.2014 Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Jelenia Góra. 770
XXIV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 23.02.2016r. 766
XXXVII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 24.01.2017r. - na wniosek Prezydenta Miasta 765
XXXIV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 8.11.2016r. 762
Uchwała nr 25.V.2015 743
Uchwała nr 41.VII.2015 730
Uchwała nr 168.XXIV.2016 729
Uchwała nr 42.VII.2015 729
XLV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 28.11.2017r. 729
Uchwała nr 167.XXIV.2016 726
XL Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry 726
II sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 04.12.2014 r. 725
V Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 30.01.2015r. 723
Uchwała nr 19.IV.2015 722
Uroczysta sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 30.10.2015r. 709
XLIV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 17.10.2017r. 704
Uchwała nr 60.IX.2015 698
VIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 17.03.2015r. 694
Uchwała nr 117.XV.2015 689
XXXII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 4.10.2016r. 673
druk 219.2017 projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe 669
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Spółki z udziałem Miasta Jelenia Góra 8669
specjalista do spraw pracowniczych 1150
ds. administracyjnych 1078
Referent do spraw administracyjnych 1/2 etatu 805
Specjalista ds. płac 768
ds. promocji i organizacji imprez 759
Komendant Straży Miejskiej w Jeleniej Górze 711
ds. administracyjno – kadrowych 1/2 etatu 681
inspektor w Dziale Świadczeń Pomocy Społecznej 665
2 stanowiska strażnika - aplikanta 626
samodzielny referent ds. księgowości 596
operator kamer monitoringu miejskiego 559
ds. kadr 558
kierownik gospodarczy 533
Specjalista ds. płac 514
Pomoc nauczyciela 1/2 etatu 504
nauczyciel doradztwa zawodowego 494
główny księgowy 487
Starszy księgowy 461
specjalista ds. zamówień publicznych 460
wychowawca świetlicy 459
pracownik socjalny -7 etatów 458
stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych 448
inspektor 441
Główny księgowy 411
inspektor ds. oświetlenia ulicznego 405
2 stanowiska ds. utrzymania, realizacji i nadzoru urządzeń oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej 398
woźna 373
nauczyciel wychowania przedszkolnego 371
Specjalista ds. informatycznych i promocji 359
stanowisko strażnika - aplikanta 359
sprzątaczka 355
nauczyciel języka polskiego 354
Główna księgowa 353
instruktor ds. kulturalno-oświatowych 343
terapeuta zajęciowy 333
Główny księgowy 330
pedagog specjalny - asystent ucznia 330
pomoc kuchenna- 1 etat 326
Główny księgowy 324
pracownik socjalny 321
specjalista w Dziale Inżynierii Ruchu 319
stanowisko strażnika - aplikanta 319
Główny księgowy 313
główny księgowy 312
robotnik gospodarczy 300
Specjalista ds. informatycznych i promocji 296
Nauczyciel języka polskiego 292
Główny księgowy 282
specjalista w Dziale Utrzymania Pasa Drogowego 274

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij