Urząd Miasta Jelenia Góra


Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra


tel. +48 75 754 61 01,
      +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59


Adres skrytki ePUAP:               
/UMJG/SkrytkaESP


NIP 611-238-50-43
REGON 000579431


www.jeleniagora.pl

Statystyki oglądalności BIP od dnia 29.09.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Praca 207306
Oferty nieruchomości 57333
Wydziały Urzędu Miasta 49016
Godziny pracy 35282
Kierownictwo 14993
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta 13249
Konta bankowe 12269
Podatek od nieruchomości na rok 2017, stawki i obowiązujące formularze 10151
Podatek od nieruchomości na rok 2018,stawki i obowiązujące formularze 9965
Podatki i opłaty lokalne 9834
Opracowania planistyczne 8767
Budżet 8385
Informacje podstawowe, stawki na rok 2016 i obowiązujące formularze 8075
Skargi i wnioski 7638
Wydziały Urzędu 7254
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jelenia Góra 7165
IZP-Z.271.17.2017 6135
WYBORY PREZYDENTA RP 2015 4987
Oliwer Kubicki 4574
Łużniak Jerzy - Prezydent Miasta Jeleniej Góry 3831
Podatek od nieruchomości na rok 2019, stawki i obowiązujące formularze 3778
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 3606
Statut 3190
Informacje podstawowe i stawki 3145
Informacje podstawowe 3068
Stawki podatku o środków transportowych za 2016-2018 3010
Uchwała nr 245.XXXIV.2016 2935
Zawiła Marcin - Prezydent Miasta 2785
Podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-5 ustawy o systemie oświaty 2764
Procedura odbioru pojazdu zatrzymanego na terenie Miasta Jelenia Góra oraz wykaz nieodebranych pojazdów 2679
2015 2677
WYBORY DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015 R. 2365
IZP-Z.271.2.2019 2362
Zgłoszenia budowy realizowanej na podstawie projektu budowlanego - 2015 2205
Dzika Mirosława - Sekretarz Miasta 2123
Zamówienia w trybie z wolnej ręki - IN HOUSE 2070
Domagała Paweł 2010
Uchwała Budżetowa Miasta Jeleniej Góry na rok 2015 1891
Rejestr instytucji kultury Miasta Jelenia Góra 1852
IZP-Z.271.07.2016 1765
IZP-Z.271.60.2018 1750
Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze- zadanie I - odcinek od skrzyżowania z ul. W. Pola do przejazdu kolejowego Jelenia Góra - Wrocław - część II - roboty budowlane 1742
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 1661
Ireneusz Łojek 1656
Zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy prawa miejscowego 1618
Strategia rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2025 1605
Informacje podstawowe ,stawki i formularze za lata ubiegłe 1549
Rejestr - wykaz wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 1535
ds. public relations i współpracy z mediami 1508
Konrad Sikora 1506
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Jeleniej Góry 30046
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Naczelnego Teatru im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze 1947
OFERTA LOKALI DO REMONTU 1759
Zarządzenie nr 0050.800.2016.VII 1330
Oferta lokali do remontu - rozstrzygnięcie MAJ 2015 1316
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Muzeum Miejskiego "Dom Gerharta Hauptmanna" w Jeleniej Górze 1265
Zarządzenie nr 0050.1299.2018.VII 1252
Lokale do remontu - wrzesień 2017 r. 1245
Lokale do remontu - luty 2016 1230
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze 1187
Lokale do remontu - styczeń 2018 r. 1176
Lokale do remontu - marzec 2017 1163
Lokale do remontu - czerwiec 2017 r. 1161
Zarządzenie nr 0050.418.2015.VII 1149
Lokale do remontu - wrzesień/październik 2017 r. - rozstrzygnięcie 1147
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert-"Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego" 1116
Ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra 1111
Zarządzenie nr 0050.1078.2017.VII 1106
124.2015.VII 1103
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 1086
Lokale do remontu - rozstrzygnięcie luty 2017 r. 1049
Zarządzenie nr 0050.281.2015.VII 1040
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Książnicy Karkonoskiej 1034
Lokale do remontu - czerwiec 2018 r. - rozstrzygnięcie 1032
Lokale do remontu - wrzesień 2016 1003
Lokale do remontu - wrzesień 2015 1001
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Muzeum Miejskiego "Dom Gerharta Hauptmanna" w Jeleniej Górze 996
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi 983
Lokale do remontu - kwiecień 2017 r. - rozstrzygnięcie 976
Lokale użytkowe - oferty czerwiec 2015 r. 970
Zarządzenie nr 0050.662.2016.VII 963
Zarządzenie nr 0050.691.2016.VII 963
Lokale do remontu - listopad 2015 940
Lokale do remontu - wyciąg z dnia 17.06.2016 r. 937
Zarządzenie nr 0050.262.2015.VII 937
Lokale do remontu - czerwiec 2017 r. - rozstrzygnięcie 923
Zarządzenie nr 0050.512.2016.VII 923
Zarządzenie nr 0050.290.2015.VII 920
Lokale do remontu - rozstrzygnięcie 913
Oferta lokali do remontu - czerwiec 2015 r. 912
Lokale do remontu - styczeń 2017 907
Lokale do remontu - luty 2018 r. - rozstrzygnięcie 899
Lokale do remontu - wyciąg z dnia 21.10.2016 r. 884
Zarządzenie nr 0050.138.2015.VII 884
Ogłoszenie o przetargu na lokale użytkowe marzec 2015 r. 858
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o procedurze wyłonienia przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry. 858
Zarządzenie nr 0050.1362.2018.VII 856
Lokale do remontu - rozstrzygnięcie 852
Zarządzenie nr 0050.630.2016.VII 848
Zarządzenie nr 0050.83.2019.VIII 846
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Radni 33757
Skład Komisji Rady Miejskiej 8425
terminy posiedzeń 6345
Wniosek w sprawie postawienia znaku drogowego przy ul. M.Sobieskiej 5350
Skład Rady 4006
KONSULTACJE SPOŁECZNE 1748
Dyżury radnych 1600
Terminy posiedzeń 1379
Komisje - terminy posiedzeń 1359
Konsultacje społeczne 1109
druk 365.2018 projekt uchwały w sprawie podziału Miasta Jelenia Góra na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 1076
X Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 19.05.2015r. 866
XXII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 26.01.2016r. i 28.01.2016r. 809
Komisje Rady 807
XXX Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 28.06.2016r. 777
XLI sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 16.05.2017 r. 769
XV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 13.10.2015r. 766
Uchwała nr 63.IX.2015 736
Uchwała nr 290.XL.2017 735
IX Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 21.04.2015r. 730
XX Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 15.12.2015r. 727
XII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 30.06.2015r. 726
VI Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 24.02.2015r. 716
XVIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 24.11.2015r. 701
XIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 08.09.2015r. 699
VII sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry -27.02.2015r. 693
Druk 20.2015 Projekt uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 690
XVI Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 27.10.2015r. - na wniosek Prezydenta Miasta 684
XXIV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 23.02.2016r. 683
XXVIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 16.05.2016r. 682
Uchwała nr 25.V.2015 671
Druk 9.2014 Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Jelenia Góra. 668
XXXIV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 8.11.2016r. 663
XXXVII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 24.01.2017r. - na wniosek Prezydenta Miasta 662
Uchwała nr 167.XXIV.2016 658
Uchwała nr 168.XXIV.2016 650
Uchwała nr 42.VII.2015 648
XLV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 28.11.2017r. 648
V Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 30.01.2015r. 646
Uchwała nr 41.VII.2015 645
XL Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry 637
Uroczysta sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 30.10.2015r. 634
VIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 17.03.2015r. 628
Uchwała nr 60.IX.2015 625
II sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 04.12.2014 r. 623
XLIV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 17.10.2017r. 615
Uchwała nr 19.IV.2015 605
Uchwała nr 117.XV.2015 596
XXXII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 4.10.2016r. 595
druk 219.2017 projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe 580
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Spółki z udziałem Miasta Jelenia Góra 7420
specjalista do spraw pracowniczych 1040
ds. administracyjnych 874
ds. promocji i organizacji imprez 632
Referent do spraw administracyjnych 1/2 etatu 615
inspektor w Dziale Świadczeń Pomocy Społecznej 591
ds. administracyjno – kadrowych 1/2 etatu 565
2 stanowiska strażnika - aplikanta 538
ds. kadr 476
Specjalista ds. płac 442
główny księgowy 410
nauczyciel doradztwa zawodowego 404
specjalista ds. zamówień publicznych 390
Pomoc nauczyciela 1/2 etatu 379
Starszy księgowy 378
inspektor 370
wychowawca świetlicy 365
operator kamer monitoringu miejskiego 363
pracownik socjalny -7 etatów 344
Główny księgowy 336
inspektor ds. oświetlenia ulicznego 325
woźna 294
sprzątaczka 282
nauczyciel języka polskiego 281
główny księgowy 263
specjalista w Dziale Inżynierii Ruchu 256
nauczyciel wychowania przedszkolnego 255
pedagog specjalny - asystent ucznia 253
pomoc kuchenna- 1 etat 252
stanowisko strażnika - aplikanta 230
Główny księgowy 219
robotnik gospodarczy 214
sprzątaczka 7/8 etatu 189
Nauczyciel języka polskiego 183
Główny księgowy 175
nauczyciel przyrody 163
nauczyciel etyki 159
Główny księgowy 147
terapeuta zajęciowy 145
nauczyciel historii 132
pokojowa 130
nauczyciel przyrody 120
kucharz 114
2 stanowiska ds. utrzymania, realizacji i nadzoru urządzeń oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej 99
Główny księgowy 76

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij