W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jelenia Góra

 

Pl. Ratuszowy 58; 58-500 Jelenia Góra

tel. +48 75 754 61 01, lub +48 75 754 62 10
fax +4875 754 62 90

 

 

Adres skrytki ePUAP: /UMJG/SkrytkaESP

NIP 611-238-50-43; REGON 000579431

www.jeleniagora.pl

Obwieszczenia Prezydenta

XML

150.2015.VII

Informacja o obwieszczeniu Prezydenta Miasta o przeznaczeniu do sprzedazy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 196

140.2015.VII

Informacja o obwieszczeniu Prezydenta Miasta o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców nieruchomości lokalowych położonych w Jeleniej Górze przy ul. Chałubińskiego 19.

129.2015.VII

OBWIESZCZENIE NR 129.2015.VII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 17 września 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

130.2014.VII

Obwieszczenie o przewidywanym zakończeniu sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A., zlokalizowanej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym przy ul. Wzgórze Grota Roweckiego 6 w Jeleniej Górze, na...

128.2015.VII

w sprawie ponownego (drugiego) wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki „Nowe Cieplice” w Jeleniej Górze

125.2015.VII

Obwieszczenie w sprawie ponownego (drugiego) wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Ceglanej w Jelenij Górze.

124.2015.VII

Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra

112.2015.VII

Informacja o obwieszczeniu Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia wykazu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokali uzytkowych - garaży położonych w budynku przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Jeleniej Górze wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie związanych z tymi lokalami

109.2015.VII

Informacja o obwieszczeniu Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w rejonie ulicy Ludwika Hirszfelda i Nad Stawami w Jeleniej Górze, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetaegu nieograniczonego

116.2015.VII

  Zawiadamiam, że została wydana w dniu 21 sierpnia 2015 r. decyzja nr 3/CP/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy de90mm w rejonie ulic: Okopowej, Karola Miarki i Spółdzielczej w Jeleniej Górze, na terenie działek nr: 56/2, 337 (AM-4, obręb 0020).  

108.2015.VII

Obwieszczenie w sprawie ponownego (trzeciego) wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze

104.2015.VII

Informacja o obwieszczeniu Prezydenta Miasta o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Jeleniej Góry wraz ze sprzedażą bądź oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie

101.2015.VII

Informacja o obwieszczeniu Prezydenta Miasta o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, lokalu uzytkowego-garażu nr 1u położonego w Jeleniej Górze przy ul. Cypriana Kamila Norwida nr 16 wraz ze sprzedażą związanego z tym lokalem udziału w gruncie

100.2015.VII

Informacja o obwieszczeniu Prezydenta Miasta o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Jeleniej Góry wraz ze spraedażą bądź oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie

99.2015.VII

OBWIESZCZENIE NR 99.2015.VII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 27 lipca 2015 r. o numerach i granichach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum

98.2015.VII

Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej  śr/c   w rejonie  ulic: Okopowej, Spółdzielczej i Karola Miarki w Jeleniej Górze, na terenie działek nr:  56/2, 337 (AM-4, obręb...

80.2015.VII

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Ceglanej w Jeleniej Górze

78.2015.VII

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki „Nowe Cieplice” w Jeleniej Górze

53.2015.VII

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Wincentego Pola w Jeleniej Górze.

52.2015.VII

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Tabaki w Jeleniej Górze.

51.2015.VII

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Spółdzielcza - Meblowa w Jeleniej Górze.

A-AU.6721.3.2013

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze.

GM-L.7140.5.1.2015

Wykaz lokali mieszkalnych wytypowanych do remontu na koszt własny i we własnym zakresie - rozstrzygnięcie.

25.2015.VII

Obwieszczenie  NR 25.2015.VII Prezydenta Miasta Jelenia Góra o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowe z dnia 23.02.2015 r.