Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry dotyczącego wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Jelenia Góra

Link do interaktywnego formularza konsultacji społecznych: https://ankieta.deltapartner.org.pl/jelenia_gora_formularz_or_i_oz

Link do interaktywnej ankiety dot. obszaru rewitalizacji: https://ankieta.deltapartner.org.pl/jelenia_gora_gpr_mieszkancy

 Załączniki:

539.2022.VIII
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Formularz konsultacyjny
Formularz konsultacyjny