A17. Potwierdzono aktualność na dzień:  16.05.2016Załączniki:

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku jednorodzinnego
Oświadczenie
Informacje uzupełniające
Karta informacyjna