A17. Potwierdzono aktualność na dzień:  08.09.2016Załączniki:

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku jednorodzinnego
Oświadczenie
Informacje uzupełniające
Karta informacyjna
Oświadczenie - wersja edytowalna