A17. Potwierdzono aktualność na dzień: 14.12.2017 r.

Wzory dokumentów wprowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wraz z objaśnieniami i przykładami wypełnionych dokumentów, dostępne pod adresem:

http://mib.gov.pl/2-proces_budowlany.htmZałączniki:

Zgłoszenie
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością - wersja edytowalna
Informacja uzupełniająca
Karta informacyjna