A17. Potwierdzono aktualność na dzień: 11.01.2021 r.

 Załączniki:

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością - wersja edytowalna
Informacja uzupełniająca
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgłoszenie
Karta informacyjna