A17. Potwierdzono aktualność na dzień: 11.05.2021 r.

 Załączniki:

Informacja uzupełniająca
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Karta informacyjna
PB-2a Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.pdf