[start] [koniec] PB-2a. Potwierdzono aktualność na dzień: 07.04.2022 r.

 Załączniki:

Karta informacyjna
informacje uzupełniajace
PB-2a Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)