A13. Potwierdzono aktualność dn.: 11.01.2021 r.Załączniki:

Oświadczenia do przeniesienia warunków A13 - oświadczenia do przeniesienia warunków
wniosek