A7. Potwierdzono aktualność dn.: 23.08.2021 r.Załączniki:

Oświadczenie do przeniesieniu warunków
Wniosek
Karta informacyjna