A13. Potwierdzono aktualność dn.: 10.03.2022 r.Załączniki:

Oświadczenie do przeniesieniu warunków