A13. Potwierdzono aktualność dn.: 05.04.2022 r.Załączniki:

Oświadczenie do przeniesieniu warunków
Karta informacyjna
wniosek