Potwierdzono aktualizację dnia  08.06.2018Załączniki:

KARTA USŁUG USC 1-2
RODO akt urodzenia.