Potwierdzono aktualizację dnia  10.08.2018Załączniki:

KARTA USŁUG USC 1-2
RODO akt urodzenia.