Potwierdzono aktualizację dnia 24.09.2018Załączniki:

RODO akt urodzenia.
KARTA USŁUG USC 1-2