Potwierdzono aktualizację dnia 09.11.2018Załączniki:

RODO akt urodzenia.
KARTA USŁUG USC 1-2