Potwierdzono aktualizację dnia 16 grudnia 2021Załączniki:

RODO akt urodzenia.
KARTA USŁUG USC 1-2