Potwierdzono aktualizację dnia 31 stycznia 2022Załączniki:

RODO akt urodzenia.
KARTA USŁUG USC 1-2