Potwierdzono aktualizację dnia 28 lutego 2022Załączniki:

RODO akt urodzenia.
KARTA USŁUG USC 1-2