Potwierdzono aktualizację dnia 24 marca 2022Załączniki:

RODO akt urodzenia.
KARTA USŁUG USC 1-2