W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jelenia Góra

 

Pl. Ratuszowy 58; 58-500 Jelenia Góra

tel. +48 75 754 61 01, lub +48 75 754 62 10
fax +4875 754 61 59

 

 

Adres skrytki ePUAP: /UMJG/SkrytkaESP

NIP 611-238-50-43; REGON 000579431

www.jeleniagora.pl

Zarządzenia Prezydenta

XML

Informujemy, że zarządzenia wydane przed 08.01.2015 znajdują się na stronie archiwalnej:
http://bip2.jeleniagora.pl/

Prawo Miejscowe -> Zarządzenia Prezydenta Miasta

zarządzenie nr: 0050.1740.2023.VIII
zarządzenie nr 0050.1740.2023.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w mieście Jelenia Góra w 2023 roku.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.1737.2023.VIII
zarządzenie nr 0050.1737.2023.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta
z dnia
w sprawie przeznaczenia do częściowego odpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości w częściach wspólnych w budynku nr 231 położonego przy ul. Cieplickiej w Jeleniej Górze wraz z przeniesieniem odpowiedniego udziału w gruncie.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.1738.2023.VIII
zarządzenie nr 0050.1738.2023.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2023 roku.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.1736.2023.VIII
zarządzenie nr 0050.1736.2023.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie miasta Jelenia Góra
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.1735.2023.VIII
zarządzenie nr 0050.1735.2023.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta
z dnia
w sprawie ustalenia trybu i warunków sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych w drodze bezprzetargowej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.1734.2023.VIII
zarządzenie nr 0050.1734.2023.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.1733.2023.VIII
zarządzenie nr 0050.1733.2023.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.1717.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.1732.2023.VIII
zarządzenie nr 0050.1732.2023.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Zastępcy Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.1731.2023.VIII
zarządzenie nr 0050.1731.2023.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zadania realizowane przez Wydział Sportu i Turystyki.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.1730.2023.VIII
zarządzenie nr 0050.1730.2023.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023-2024 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej p.n. "Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi".
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.1729.2023.VIII
zarządzenie nr 0050.1729.2023.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jeleniej Górze, w drodze przetargu nieograniczonego.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.1728.2023.VIII
zarządzenie nr 0050.1728.2023.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie nabycia do zasobu Gminy Jelenia Góra nieruchomości zabudowanej przy ul. Podwale 18 w Jeleniej Górze.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.1727.2023.VIII
zarządzenie nr 0050.1727.2023.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie przedłużenia terminu zagospodarowania nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ul. Wita Stwosza.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.1726.2023.VIII
zarządzenie nr 0050.1726.2023.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Spółdzielczej 20 w Jeleniej Górze wraz ze sprzedażą udziału w gruncie związanego z tym lokalem, w drodze przetargu nieograniczonego.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.1725.2023.VIII
zarządzenie nr 0050.1725.2023.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej i oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2023 – 2024 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.1724.2023.VIII
zarządzenie nr 0050.1724.2023.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jeleniej Górze, w drodze przetargu nieograniczonego.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.1723.2023.VIII
zarządzenie nr 0050.1723.2023.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze
Status obowiązujące
zarządzenie nr: Zarządzenie nr 0050.1722.2023.VIII
zarządzenie nr Zarządzenie nr 0050.1722.2023.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Miasta Jelenia Góra
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.1721.2023.VIII
zarządzenie nr 0050.1721.2023.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego - zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień - „Realizacja programów profilaktycznych”
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.1720.2023.VIII
zarządzenie nr 0050.1720.2023.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych położonych w nieruchomości przy ul. Adama Mickiewicza 12,12of w Jeleniej Górze wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie związanych z tymi lokalami, w drodze przetargu nieograniczonego.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.1719.2023.VIII
zarządzenie nr 0050.1719.2023.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 11 w Jeleniej Górze wraz ze sprzedażą udziału w gruncie związanego z tym lokalem, w drodze przetargu nieograniczonego.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.1718.2023.VIII
zarządzenie nr 0050.1718.2023.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Sudeckiej 31of w Jeleniej Górze wraz ze sprzedażą udziału w gruncie związanego z tym lokalem, w drodze przetargu nieograniczonego
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.1717.2023.VIII
zarządzenie nr 0050.1717.2023.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.1716.2023.VIII
zarządzenie nr 0050.1716.2023.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2023/2024
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.1715.2023.VIII
zarządzenie nr 0050.1715.2023.VIII
wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra w 2023 roku
Status obowiązujące