W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jelenia Góra

 

Pl. Ratuszowy 58; 58-500 Jelenia Góra

tel. +48 75 754 61 01, lub +48 75 754 62 10
fax +4875 754 62 90

 

 

Adres skrytki ePUAP: /UMJG/SkrytkaESP

NIP 611-238-50-43; REGON 000579431

www.jeleniagora.pl

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna:

Prezydent Miasta Jeleniej Góry informuje, że na terenie Miasta Jelenia Góra funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2021 r. poz. 945 z póź. zm.).

Zadania polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, są zadaniami zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanymi przez Miasto Jelenia Góra.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty telefonicznie (w godzinach pracy Urzędu Miasta), numer 75 75 46 152 lub e-mail organizacje@jeleniagora.pl

Zapraszamy do skorzystania z platformy online Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:

 

 
 
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
- poinformowanie osoby fizycznej (osoby uprawnionej) o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym, lub
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
- sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub
- nieodpłatną mediację, lub
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatna mediacją.

Osobą ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielania nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Więcej informacji pod linkiem: np.ms.gov.pl.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i punkt świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Jeleniej Górze zlokalizowane są w następujących miejscach:

Punkt 1. nieodpłatnej pomocy prawnej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, Al. Jana Pawła II 7, pok. 3:

dni i godziny

adwokaci

- miesiące nieparzyste (styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad)

radcy prawni

- miesiące parzyste (luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień)

poniedziałek 14.00-18.00 Emilia Romańczyk

Mateusz Nowak

specjalizacja: prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo karne

wtorek 12.00-16.00

Roman Bebak

Tomasz Gregier

środa 12.00-16.00 Anna Dubicka, mediator

Jolanta Sławińska

czwartek 14.00-18.00 Matylda Kogut

Jolanta Olizar-Rudolf

specjalizacja: prawo cywilne, prawo rodzinne

piątek 12.00-16.00 Grażyna Kołodziejczak

Tomasz Tyrowicz

specjalizacja: prawo spadkowe, prawo rodzinne, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo pracy, ochrona praw konsumentów, prawo zobowiązań

 

Punkt 2. nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzony przez Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego (KRS nr 0000386088):

Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze, Filia nr 4, Plac Piastowski 32:
poniedziałek 14.00-18.00 - Paweł Kogut, radca prawny
wtorek 14.00-18.00 - Paweł Kogut, radca prawny

Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60, pok. 201:
środa 09.00-13.00 - Paweł Kogut, radca prawny
czwartek14.00-18.00 - Bartosz Rudolf, adwokat
piątek 14.00-18.00 - Bożena Kozak-Sroka, radca prawny, doradca obywatelski, mediator

Punkt 3. świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prowadzony przez Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego (KRS 0000386088), Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60, pok. 201:

poniedziałek 09.00-13.00 - Matylda Kogut, adwokat, doradca obywatelski, mediator
wtorek 09.00-13.00 - Matylda Kogut, adwokat, doradca obywatelski, mediator
środa14.00-18.00 - Mariusz Gierus, prawnik, doradca obywatelski, mediator
czwartek 09.00-13.00 - Matylda Kogut, adwokat, doradca obywatelski, mediator
piątek 09.00-13.00 - Bożena Kozak-Sroka, radca prawny, doradca obywatelski, mediator

Załączniki

Powiadom znajomego