W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jelenia Góra

 

Pl. Ratuszowy 58; 58-500 Jelenia Góra

tel. +48 75 754 61 01, lub +48 75 754 62 10
fax +4875 754 62 90

 

 

Adres skrytki ePUAP: /UMJG/SkrytkaESP

NIP 611-238-50-43; REGON 000579431

www.jeleniagora.pl

Konsultacje społeczne (w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko) projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029 oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Prezydent Miasta Jeleniej Góry działając na podstawie art. 30, 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 poz. 1094 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do konsultacji społecznych (w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko) projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029 (dalej: Strategia ZIT) oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Strategia ZIT to dokument, który określa wspólne cele samorządów Aglomeracji Jeleniogórskiej i wspiera realizację inwestycji przewidywanych do dofinansowania ze środków finansowych Unii Europejskiej.

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest identyfikacja uwarunkowań środowiskowych wdrażania Strategii, wpływu jej ustaleń na środowisko oraz zaproponowanie rozwiązań mających na celu unikanie, minimalizowanie i kompensowanie ewentualnych niekorzystnych oddziaływań środowiskowych.
 
Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza do udziału w konsultacjach w terminie od 11 września do 2 października 2023 r.
 
Dokumentacja dotycząca projektu Strategii ZIT i prognozy oddziaływania na środowisko dostępna będzie w ww. terminie: 

·       w wersji drukowanej w Urzędzie Miasta Jelenia Góra - w siedzibie Wydziału Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej (pod adresem: ul. Okrzei 10 - pokój 107 w Jeleniej Górze) od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 - 14.00; w celu zaplanowania Państwa wizyty prosimy o kontakt z odpowiednim wyprzedzeniem, pod numerem telefonu 75 75 46 286;
·       w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra.

Uwagi i wnioski można zgłaszać w ww. terminie:
1)      pisemnie:
a)    drogą elektroniczną, na adres email: strategia.zitaj@jeleniagora.pl
b)    drogą pocztową, na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej, ul. Okrzei 10 - pokój 107, 58-500 Jelenia Góra) z dopiskiem na kopercie „konsultacje społeczne SOOŚ " (decyduje data otrzymania);
c)     osobiście w miejscu wyłożenia dokumentacji, tj. w Urzędzie Miasta Jelenia Góra - w siedzibie Wydziału Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej (pod adresem: ul. Okrzei 10 - pokój 107 w Jeleniej Górze), od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00-14.00;
2)      ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Jelenia Góra - w siedzibie Wydziału Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej (pod adresem: ul. Okrzei 10 - pokój 107 w Jeleniej Górze); w celu zaplanowania Państwa wizyty prosimy o kontakt z odpowiednim wyprzedzeniem, pod numerem telefonu 75 75 46 286.

Uwagi i wnioski w formie pisemnej prosimy zgłaszać przy wykorzystaniu Formularza zgłaszania uwag do projektu Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu trwania konsultacji pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Prezydent Miasta Jelenia Góra.

Załączniki

Powiadom znajomego