Prezydent Miasta Jeleniej Góry informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Jelenia Góra”

 Załączniki:

Ogłoszenie o wyłożenie do publicznego wglądu aktualizacji projektu założeń
Formularz zgłaszania uwag
Formularz zgłaszania uwag - wersja edytowalna
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Jelenia Góra