A7. Potwierdzono aktualność dn.: 10.06.2021 r.Załączniki:

Oświadczenie do przeniesieniu warunków
Karta Informacyjna
Wniosek