A13. Potwierdzono aktualność dn.: 01.01.2022 r.Załączniki:

Oświadczenie do przeniesieniu warunków
Wniosek
Karta informacyjna