potwierdzono aktualność dn. 05.09.2017r.Załączniki:

ZAŁ. 2 4 oswiadczenie do celów ubezpieczeniowych
Karta usług E-S 1.doc
ZAŁ 1 o_zaswiadczenie do cel_w podatkowych.doc
ZAŁ. 4 pit_2c
ZAŁ. 3 oświadczenie o spełnieniu kryteriów uchwały.doc
wniosek o nagrodę dla trenera/działacza wniosek o nagrode dla treneradziałacza
wniosek o nagrodę dla zawodnika wniosek o nagrodę dla zawodnika
wniosek o stypendium dla zawodnika