W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jelenia Góra

 

Pl. Ratuszowy 58; 58-500 Jelenia Góra

tel. +48 75 754 61 01, lub +48 75 754 62 10
fax +4875 754 62 90

 

 

Adres skrytki ePUAP: /UMJG/SkrytkaESP

NIP 611-238-50-43; REGON 000579431

www.jeleniagora.pl

Konsultacje społeczne

XML

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta Jelenia Góra na lata 2024-2034

Szanowni Państwo, Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Miasta Jelenia Góra na lata 2024-2034. Projekt Strategii Rozwoju Miasta Jelenia Góra na lata 2024-2034 podlega konsultacjom z: · mieszkańcami Jeleniej Góry, · lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, · sąsiednimi gminami i ich...

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo, Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie uzyskania opinii mieszkańców na temat Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 oraz wypracowanie rekomendacji na lata następne. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Rozwoju Miasta  Konsultacje...

Informacja o terminie konsultacji spolecznych

Szanowni Państwo, Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie uzyskania opinii mieszkańców na temat Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 oraz wypracowanie rekomendacji na lata następne. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Rozwoju Miasta  Konsultacje...

Konsultacje społeczne (w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko) projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029 oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Prezydent Miasta Jeleniej Góry działając na podstawie art. 30, 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 poz. 1094 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację...

Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym

Szanowni Państwo,  Miasto Jelenia Góra przystąpiło do prac związanych z przygotowaniem Strategii Rozwoju Miasta Jelenia Góra na lata 2024-2034. Dokument ten opracowywany jest w ramach projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”. Strategia...

Konsultacje społeczne projektu „Plan adaptacji do zmian klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej, Miasta Jeleniej Góry oraz powiatów i gmin Aglomeracji Jeleniogórskiej” w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko

Prezydent Miasta Jeleniej Góry działając na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) informuje o przystąpieniu do konsultacji...

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu „Strategia rozwiązywania problemów  społecznych Miasta Jelenia Góra na lata 2023 – 2027”. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych  Konsultacje przeprowadzane są w związku...

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo, Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz projektu Regulaminu Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 . Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Rozwoju...

Informacja o terminie konsultacji społecznych

Szanowni Państwo, Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz projektu Regulaminu Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Rozwoju...

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra

Szanowni Państwo, Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza, do udziału w konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra. Celem konsultacji społecznych jest zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i...

Informacja o terminie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza, do udziału w konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra. Celem konsultacji społecznych jest zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji...

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra

Szanowni Państwo, Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra.  Konsultacje odbywają się w terminie od 20 grudnia 2022 r. do 18 stycznia 2023 r ., w następującej formie: 1. Zbierania uwag i opinii w postaci papierowej i elektronicznej za pośrednictwem...

Informacja o terminie konsultacji społecznych

Szanowni Państwo, Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza mieszkańców miasta, wspólnoty mieszkaniowe, zarządców nieruchomości, przedsiębiorców, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra oraz aktywnego udziału w konsultacjach...

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo, zapraszamy do konsultacji społecznych dokumentów opracowanych w ramach projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021: 1. „Regulamin Konsultacji Społecznych Miasta Jelenia Góra”, 2. „Plan współpracy Urzędu Miasta...

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dokumentów wypracowanych w ramach projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021: „Regulamin Konsultacji Społecznych Miasta Jelenia Góra”, „Plan współpracy...