W załącznikach zamieszczono rozstrzygnięcie konkursu oraz prace nagrodzone. Prace zostały spakowane w formacie ZIP. Ponadto w załącznikach zamieszczono zbiorcze zestawienie uwag Mieszkańców do zwycięskiej pracy, które zostały przekazane Projektantce w związku z opracowaniem uszczegółowienia koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego przedmiotowej inwestycji.Załączniki:

ROZSTRZYGNIĘCIE
III miejsce
II miejsce
I miejsce
UWAGI MIESZKAŃCÓW